سيماى مصممم و معصوم ندا در لحظه شهادت دنيايى را به خود آورد

04 خرداد 1388

مريم رجويپيام رئيسجمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوى:
سيماى مصممم و معصوم ندا در لحظه شهادت دنيايى را به خود آورد- 03/04/1388

 زنان و مردان قيام سرفراز ايران زمين،
زنان و مردان شجاعى كه شگفتى و تحسين ايرانيان تشنه آزادى را در سراسر جهان برانگيخته‌ايد.
و زنان و دختران دليرى كه در چهره نداى شهيد، بار ديگر حقانيت و مظلوميت زن ايرانى و اراده او را براى آزادى و برابرى ثابت كرده‌ايد.
سيماى مصممم و معصوم ندا ـ آن هم با چشمانى باز ـ در لحظه شهادت دنيايى را به خود آورد. چه بسيار وجدانهاى خفته را كه بيدار كرد و چه بسيار كسانى را كه ساليان سال است به فاجعه سركوب در ايران بى‌اعتنايى مى‌كنند، شرمسار نمود.

در سومين روز شهادت نداى قهرمان، ندا صالحى آقا سلطان، به روان تابناك او درود مى‌فرستم و همه شما را فرا مى‌خوانم كه پنجشنبه شب، در شب هفتم شهادت ندا، در هر كجا كه مى‌توانيد شمعى برافروزيد و ياد او و ساير شهيدان قيام را در سراسر ايران گرامى بداريد.
از جانب مقاومت ايران به مادر و پدر ندا و ديگر اعضاى خانواده محترم صالحى و همه دوستان، همكلاسيها و همكاران او صميمانه تسليت مى‌گويم.
در سوگ ندا بسيارى در سراسر جهان گريستند.
و در داخل ايران، بسيارى دختران و پسران دلير ايران زمين بر انگيزه و عزم خود براى مبارزه افزودند. و براى او سرودند كه:
ندايم اى نداى سرزمينم- صداى جاودان اين زمينم
صداى تو شود داد دليران- نداى تو شود فرياد ايران
بستگان ندا گفته‌اند كه او طرفدار اين يا آن كانديداى انتخابات رژيم ولايت فقيه نبود. بلكه خواهان آزادى براى همه بود. و بارها مى‌گفت حتى اگر گلوله به قلبش اصابت كند، باز در همين راه قدم برخواهد داشت. پاسداران ظلمت، گلوله را به قلب او شليك كردند. اما در حقيقت قلبش از حركت نايستاد و امروز پرتپشتر و سرشارتر در سراسر ايران و جهان مى تپد.
اين روزها صحنه‌هاى قيام پر از تصاويرى است كه قهرمانى‌هاى شيرزنان ايران را نشان مى‌دهد:
ـ دختر گرد و دليرى كه در محاصره دژخيمان پاسدار و بسيجى يك تنه به آنها مى تازد.
ـ دخترانى كه صورت خود را با نقاب پوشانده اند و به سوى گارد ويژه خامنه‌اى سنگ پرتاب مى‌كنند
ـ و زنان و دخترانى كه پيشاپيش يا در ميان جمعيت در خيابان در حركتند و سايرين را از پياده‌روها به پيوستن به صفوف قيام ترغيب مى‌كنند.
راستى كه آنها مانند شير زنان قهرمان اشرف، خود ترويج بى باكى و شجاعتند.
راستى كه آنها، زنان پيشتاز مجاهد و فدايى هم‌چون فاطمه امينى، و مهرنوش ابراهيمى را كه در جنبش انقلابى عليه ديكتاتورى سلطنتى به شهادت رسيدند، در خود زنده مى‌كنند.
راستى كه ياد و راه اشرف شهيدان را در نبرد با رژيم خمينى را گرامى مى‌دارند.
شجاعت چشمگير زنان ايران در قيامهاى اخير، ثمره سه دهه مبارزه زنان پيشتاز ايران با ديكتاتورى ولايت فقيه است كه در آن دهها هزار زن مجاهد و مبارز اعدام يا شكنجه شدند. رودى خروشانند كه استمرار و دامنه دارى و پايدارى 1000 زن قهرمان در اشرف را در سراسر ايران زمين اثبات مى‌كند.
دختران دليرم در تهران و سراسر ايران،
مبارزه و مقاومت خود را گسترش دهيد و ديگر هموطنان‌ را به پيوستن به قيام برانگيزيد و به آنان كه آگاهى كافى ندارند با سادهترين و روشنترين بيان بياموزيد كه درد مردم ايران، نه رياست اين يا  آن فرد بلكه نحوست تاريخى و نجاست سياسى حاكميت آخوندى و رژيم ولايتفقيه است كه از اول تا به آخر، انكار رأى و انتخاب و حق حاكميت ملّت است.
يقين كنيد كه استبداد خونخوار دينى سرانجام با پيشتازى زنان قهرمان ايران در هم مى‌شكند.
سلام بر شهيدان
سلام بر قيام آزادى‌خواهانه مردم ايران.
و درود بر نداى شهيد