ديدار و سخنراني در پارلمان اروپا به مناسبت تصويب قطعنامه حمايت از اشرف

09 آذر 1389


امروز چهارشنبه دهم آذرماه، مريم رجوي بر اساس دعوت نمايندگان پارلمان اروپا در اجلاسي در اين پارلمان به مناسبت تصويب قطعنامه حمايت از اشرف در در پارلمان حضور يافت.
در ساعت 2بعدازظهر، نائب رئيس پارلمان در راس هياتي از نمايندگان از رئيس جمهور برگزيده مقاومت استقبال كردند.
شخصيتهاي حاضر در هيات استقبال از مريم رجوي را نمايندگاني از مهمترين گروههاي سياسي پارلمان اروپا تشكيل ميدادند.  
متعاقبا اجلاسي به مناسبت قطعنامه 25نوامبر پارلمان اروپا در حمايت از حقوق مجاهدان اشرف برگزار شد. كه سخنران ويژه آن مريم رجوي بود.
در اين اجلاس نمايندگان از گروههاي سياسي مختلف پارلمان، پيرامون تهديد مبرم رژيم ولايت فقيه براي صلح و امنيت جهان و ضرورت حمايت از تغيير دمكراتيك در ايران سخن گفتند . موضوع مشترك سخنرانيهاي تمامي نمايندگان، ضرورت حفاظت از اشرف در برابر فشارهاي ضدانساني رژيم آخوندي وعوامل آن در عراق بود.
نايب رئيس پارلمان اروپا كه رياست اين اجلاس پارلماني را بعهده داشت، طي سخناني ضمن خيرمقدم مجدد به خانم رجوي بر اهميت قطعنامه اخير پارلمان اروپادر بارة حفاظت از اشرف تأكيد كرد.
وي اشرف را منبع دائمي براي الهام بخشيدن به مردم ايران توصيف كرد و از روحيه و انگيزه بالاي ساكنان اشرف تقدير كرد.
دكتر ويدال كوادراس با اشاره به يازده ماه شكنجه رواني، تهديد دائمي، محدوديتهاي پزشكي و درماني و انواع محدوديتهاي ديگر عليه ساكنان اشرف گفت: متاسفانه رژيم ايران و بخشي از دولت عراق، اشرف را به صورت يك زندان واقعي درآورده اند.
وي از جانب دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا و كميته در جستجوي عدالت اقدامهاي شش گانه اي را براي خاتمه دادن به اين محدوديتهاي ضدانساني درخواست كرد و از بارونس اشتون و  كميسيون اروپا خواست كه اجراي آن را قاطعانه پيگيري كنند.

مريم رجوي در اين اجلاس ابتدا از جانب خود و مجاهدان اشرف، تصويب قطعنامه را به نمايندگان حاضر و به ويژه به مبتكران آن، تبريك گفت و اين قطعنامه را تبلور افكار عمومي مردم اروپا توصيف كرد.
مريم رجوي تاكيد كرد: اكنون بر اتحاديه اروپاست كه به صداي مردم خود كه در اين بيانيه متبلور شده گوش فرا دهد و براي تغيير دمكراتيك در كنار مردم و مقاومت ايران قرار گيرد.
 مريم رجوي تاكيد كرد: رژيم ملاها به دو دليل خواستار نابودي اشرف است.
اشرف تلاش براي تغيير دمكراتيك در ايران را سمبليزه مي كند و  كانون اصلي نبرد براي آزادي ايران است.
اشرف سد سديد درمقابل صدور بنيادگرايي ملاها در عراق است.
همانطور كه 5.2  ميليون عراقي اعلام كرده اند مجاهدين و اشرف سد سديد در مقابل صدور بنيادگرايي توسط رژيم و متحد مردم عراق در تمايلشان براي دمكراسي مي باشند.
هفت سال پيش ما  نسبت به نفوذ رژيم ايران در عراق هشدار داديم.
 
صبح روز چهارشنبه، ايرانيان آزاده در  بروكسل پايتخت بلژيك  در مقابل پارلمان اروپا در حمايت از قطعنامه 25نوامبر پارلمان اروپا و  در دفاع از حقوق مجاهدان اشرف دست به تظاهرات زدند.
در اين تظاهرات كه همزمان با حضور اد ملكرت نماينده ويژه دبيركل ملل متحد و رئيس هيات همياري سازمان ملل در عراق برگزار گرديد، هموطنان، ملل متحد و نماينده ويژه دبيركل را به اقدام عاجل براي رفع اعمال فشارهاي ضد انساني و جنگ رواني و محاصره 22ماهه اشرف و حضور دائمي تيم ناظر يونامي در اشرف فراخواندند.

مريم رجوي در بخشي از پيام خود خطاب به ايرانيان آزاده و حاميان اشرف در تظاهرات بروكسل گفت:
اشرف‌نشان‌ها و يارانِ مقاومت كه در دفاع از اشرف و براي آزادي و نجاتِ مردمِ اسيرتان سر از پا نمي‌شناسيد،
به يكايكِ شما درود ميفرستم و از  تظاهراتِ پرشوري كه در اين سوز و سرما در برابرِ مقرِ پارلمانِ اروپا در بروكسل برگزار كرده‌ايد، تقديدر ميكنم
در گردهم‌آييِ شما و در كارزارتان، شعله‌هاي برانگيختگي و غيرت و عزمِ يك ملتِ بپاخاسته براي آزادي زبانه مي‌كشد.
امروز مردمِ ايران به شما فرزندانِ رشيد خود درود مي‌فرستند.
و جهان، ازخودگذشتگي و ايمان و يقينِ شما را  تحسين مي‌كند كه در دل سياهي‌ها نور آزادي و پيروزي را بر مي‌افروزيد…
ولي فقيهِ ارتجاع و دست‌نشاندگان‌اش در عراق كه مذبوحانه در پي انهدامِ اشرفند، سنگدلاني كه از دسترسي بيمارانِ صعب‌العلاجِ شما در اشرف به امكاناتِ درماني جلوگيري مي‌كنند، و كساني كه در زد ‌وبند با دژخيمانِ حاكم، راهِ برقراريِ آزادي و دمكراسي در ايران را سد ميكنند، در برابرِ نيروي ايمانِ شما و خلق‌تان قادر به ايستادگي نيستند…
شما در حقيقت غيرممكن را را ممكن كرده‌ايد و با اين اراده‌هاي شكست ناپذير و اين ايمانِ مستحكم و بي‌خلل، حتميتِ پيروزي مردمِ ايران بر رژيمِ ولايت فقيه را نشاند داده‌ايد. شما با الهام از حماسة پايداريِ اشرف كه جهاني را به ايستادگي برمي‌انگيزد، براي كارزارِ عظيمِ جهاني قيام كرديد.
و صدايِ مظلوميت و حقانيتِ اشرفيان را عالمگير كرديد.
 
درود بر همة شما