سخنراني در مجلس ايالتي برلين

05 آذر 1387

 ديدار از برلين - آذر 1387

خانم رئيس
خانم‌ها و آقايان نماينده

از حضور در مجلس برلين خوشوقتم.
اين جلسه بيانگر توجه مجلس برلين به ضرورت تغيير دمكراتيك در ايران است.
مجلس برلين به اين وسيله پيام مي‌فرستد كه در كنار مردم ايران براي كسب آزادي است.
به همه شما درود مي‌فرستم.

من از سوي مردمي با شما سخن مي‌گويم كه تحت سركوب بي‌رحمانه يك فاشيسم ديني هستند.
رژيمي كه 120 هزار مخالف را اعدام و پانصد هزار نفر را در زندانهاي سياسي شكنجه كرده‌ است.
هم اكنون سالانه به طور متوسط 600 هزار نفر دستگير و 400 نفر اعدام مي‌شوند.
گزارشگر ويژه ملل متحد ، از داغ كردن زندانيان با اتو، شكاندن دست و پاي زندانيان، سوراخ كردن ماهيچه زندانيان با دريل برقي گزارش مي‌كند.
عفو بين‌الملل اعدام دهها نوجوان را گزارش كرده است.
پيروان اقليتهاي مذهبي تحت سركوب و تحقير قرار مي‌گيرند.
هيچ رسانه آزادي وجود ندارد. اخيراً يك مقام دادستاني گفت پنج ميليون سايت و وبلاگ فيلتر شده است. هم‌اكنون 4 هزار كتاب در اداره سانسور توقيف شده است.
اين،  يك جنگ مستمر عليه مردم ايران است.
در عين حال، ملايان درگير جنگي رو به گسترش عليه جامعه جهاني‌اند.
جنگي با ايدئولوژي بنيادگرايي، كه اكنون در افغانستان، عراق، فلسطين و لبنان در جريان است.
امروز آنها با نزديك شدن به بمب اتمي و تلاش براي رساندن برد موشكهايشان به اروپا، تمام دنيا را تهديد مي‌كنند.
اين جنگ را ملايان از تهران رهبري مي كنند. و ارسال سلاح و پول و آموزش تروريستها برعهده سپاه پاسداران است.
ملايان جنگ‌افروزي و نقض حقوق بشر را به نام اسلام انجام مي‌دهند.
آنها زن‌ستيزي، دشمني با دمكراسي و انحصارطلبي را معادل اسلام معرفي مي‌كنند.
به عنوان يك زن مسلمان، تأكيد مي‌كنم كه عقايد ارتجاعي و جنايتهاي بنيادگرايان ربطي به اسلام حقيقي ندارد.
بنيادگرايي اسلامي ، بدترين دشمن اسلام و حضرت محمد است.
اسلام دين آزادي،  دمكراسي و بردباري  است. مطابق آيه‌هاي قرآن، اسلام تحميل دين را رد مي‌كند.
 دين از دولت جداست.  و پيروان مذاهب مختلف در برابر قانون برابرند
اسلام مدافع حقوق بشر است. و دين برابري زن و مرد.

دوستان گرامي
در برابر بنيادگرايي اسلامي، يك راه حل واقعي وجود دارد كه با تكيه بر يك درك بردبار از اسلام، آنتي تز مؤثري در برابر بنيادگرايي ملايان ارائه مي‌كند.
 اين آنتي تز اسلام دمكراتيك است.
 اين آلترناتيو توسط مجاهدين ايران ارائه شده است.
 اين جنبش با برخورداري از پايگاه اجتماعي گسترده از 44 سال پيش در حال مبارزه با دو ديكتاتوري است.
اين مقاومت در مورد زنان نيز يك الگوي پيشتاز ارائه كرده است.
 زنان مجاهد از اولين روزهاي پس از روي كار آمدن خميني در ايران ، مخالفت با رژيم او را  آغاز كردند.
دهها هزار نفر از آنان زندانهاي دهشتناك را تحمل كردند، تحت شكنجه قرار گرفتند و
به فتواي خميني به بسياري از آنها  قبل از اعدام تجاوز شد.

دوستان عزيز،
امروز زنان نقش عمده‌يي در رهبري جنبش مقاومت ايران دارند.
بيش از نيمي از اعضاي پارلمان مقاومت را زنان تشكيل مي‌دهند.
زنان عهده دار هدايت شهر اشرف محل استقرار اعضاي مجاهدين در نزديكي مرز ايران هستند.
اعتقاد به آرمان برابري در نظر و در عمل، تحول بزرگي را در زنان و مردان جنبش ايجاد كرد. مبارزه براي كسب برابري موانع مهمي را كنار زد. موانعي مانند ناباوري، بي‌اعتمادي به توانمندي زنان، شكنندگي آنان و نگاه كالايي به زن.
جاي اين موانع را اعتماد به‌نفس، جسارت، باور به توانايي زنان و نگرش جديدي به زنان بر پايه شخصيت انساني گرفت.
بعد از آن،  مردان تحت تأثير پيشتازي زنان، توانستند نگرش خود را نسبت به زنان تغيير دهند.
در داخل ايران نيز با وجود حاكميت بنيادگرايان، زنان ايران مبارزه خود براي برابري را وسيعاً گسترش داده‌اند. فعالان زن تلاش زيادي در افشاي زن ستيزي ملايان مي‌كنند. در ماههاي اخير عده‌يي از آنها دستگير شده‌اند.

دوستان عزيز
اجازه مي‌خواهم نظرگاههاي مقاومت ايران را به اختصار به اطلاع شما برسانم.
1ـ در ايران فردا جميع آزاديهاي فردي در مورد زنان از جمله آزادي در اعتقاد و مذهب، اشتغال، و رفت‌ و‌‌آمد بايد به‌رسميت شناخته ‌شود. «حقوق زنان  به مثابه حقوق بشر» است.
2ـ زنان و همه مردم در انتخاب پوشش خود آزادند. و هيچ زني به خاطر نوع پوشش خود نبايد مجازات شود.
3ـ ما به برابري كامل حقوق اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي زن و مرد معتقديم.زنان بايد در رهبري سياسي جامعه مشاركت برابر داشته باشند.
4ـ زنان درگزينش همسر و ازدواج از آزادي كامل برخوردارند. در زندگي خانوادگي هرگونه اجبار و تحميل به زن ممنوع است.
5ـ حق متساوي طلاق براي زنان به‌رسميت شناخته مي‌شود.
6ـ چند همسري ممنوع است.
7ـ خشونت جسمي، جنسي و رواني عليه زنان جرم شمرده مي‌شود. تجاوز جنسي به مثابه شكنجه و نقض حقوق بشر به حساب مي‌آيد.
8ـ هرگونه بهره‌كشي جنسي از زن تحت هر عنوان ممنوع است.
9ـ قانون شريعت ملايان و مجازاتهاي قرون وسطايي نظير سنگسار جايي در قوانين ايران فردا نخواهد داشت.
10ـ و ميثاقهاي بين‌المللي درمورد حقوق و آزاديهاي زنان از جمله «کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» نصب‌العين قوانين مدني قرار خواهد گرفت.

دوستان عزيز
متأسفانه سياست دولتهاي غرب سد بزرگي در مقابل اين جنبش ايجاد كرده است. غرب به خاطر معامله با ملايان بر نقض حقوق بشر چشم مي‌پوشد. به علاوه، با ، قرار دادن ظالمانه نام مجاهدين در ليست تروريستي اتحاديه اروپا. در سركوب جنبش با ملايان همدستي مي‌كند. اين چيزي است كه قرارداد ننگين مونيخ و مماشات چمبرلين با هيتلر را تداعي مي‌كند.
ما توانستيم بي‌اعتباري كامل اين برچسب را در دادگاههاي اروپا اثبات كنيم. با اين حال اتحاديه اروپا به خاطر مماشات با ملايان باز هم تصميم به ابقاي آن گرفت.
آيا مبارزه براي برقراري آزادي و دمكراسي در ايران تروريسم است؟
آيا مقاومت زنان ايران براي كسب برابري تروريسم است؟
آيا فداكاري براي خاتمه دادن به مهمترين تهديد جهان امروز تروريسم است؟
به خاطر اين برچسب، امروز جان اعضاي مجاهدين در شهر اشرف در عراق، در خطر قرار گرفته است.
ملايان تلاش مي كنند، به حفاظت شهر اشرف ضربه بزنند.
جان هزار زن پيشتاز  در شهر اشرف كه خواهران شما در مبارزه براي برابري هستند، در خطر است.
به نام جنبش برابري، و به نام آزادي و صلح از شما مي‌خواهم در مبارزه براي حذف اين مانع شوم به ياري ما برخيزيد.
براي نجات زنان ميهنم
براي نجات جوانان ايران
 و براي رويارويي با هيولاي بنيادگرايي از شما استمداد ميكنم
 از يكايك شما سپاسگزارم.