بيانيه مطبوعاتي رئيس هيأت رسمي پارلمان اتحاديه اروپا در سفر به عراق

15 ارديبهشت 1390

روز چهارشنبه 14 ارديبهشت، آقاي استراون استيونسن نماينده پارلمان اروپا و رييس هيأت رابطه با عراق كه از ديدار خود از عراق به اروپا بازگشته بود با مريم رجوي در مقر شوراي ميلي مقاومت در اورسوراواز ديدار كرد،
متن اطلاعيه آقاي استيونسن ضميمه است:

 

 

پارلمان اروپا
هيأت رابطه با عراق
رئيس هيأت
بيانيه مطبوعاتي
6 مي 2011(16 ارديبهشت 1390)
فرا خوان به آرامش در اشرف در دوران دستيابي به يك راه  حل دراز مدت

در پي بازگشتم از يك مأموريت سطح بالا در عراق در هفته گذشته، بدرخواست نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در عراق، اَد ملكرت، به فوريت در روز چهارشنبه 4 مه 2011(14 ارديبهشت 1390) با خانم مريم رجوي رييس جمهور  منتخب مقاومت ايران و نمايندگان رسمي ساكنان اشرف در خارج از عراق ، در مقر ايشان در پاريس ملاقات كردم.
بعنوان رئيس گروه پارلماني رابطه با عراق، در راس هيات پارلماني از 26 تا 29 آوريل از عراق بازديد كردم و با مقامات ارشد ملل متحد، ايالات متحده و عراقي ملاقات كردم.  دولت عراق آشكارا مانع ديدار ما از كمپ اشرف شد. 
در اشرف يك جنايت بين المللي به شكل قتل عام 35 شهروند غير مسلح همراه با مجروح كردن صدهاتن ديگر توسط نيروهاي نظامي وامنيتي عراق درروز8 آوريل بوقوع پيوسته است. يك تحقيقات مستقل بين المللي بايستي انجام شود و كساني كه اين جنايات را مرتكب شده اند بايد به عدالت سپرده شوند.
همكارانم و من در بحث هايمان در بغداد روشن ساختيم كه براي جلوگيري از حمام خون و يك خشونت ديگر، ما آماده ايم يك راه حل دراز مدتِ مسالمت آميز بر اساس مذاكرات با تمام طرف هاي دست اندركار ارائه كنيم. با قبول اينكه ساكنان اشرف براي هميشه در عراق نمي مانند و اينكه براي رفتن به 27 كشورعضو اتحاديه اروپا مورد مساعدت قرار بگيرند.
من ، خانم رجوي و نمايندگان 3400 تن ساكنان اشرف را مطلع كردم كه با همكارانم در حال بررسي و آماده كردن يك طرح واقعي و عملي براي انتقال ساكنان اشرف به كشورهاي ثالث هستيم و من اميدوارم كه اين راه حل در 11 مه (سه شنبه 21 ارديبهشت) در استراسبورگ در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام شود.
 همچنانكه در بيانيه مطبوعاتي صادره در اربيل در 29 آوريل (9 ارديبهشت) اعلام كردم: ما ميتوانيم براي اين كار بين  اتحاديه اروپا، آمريكا، يونامي، كميسارياي عالي پناهندگان و سايرين شروع به ميانجيگري كنيم. اما اين كاملا مشروط به برآورده شدن موارد مشخص است:
-خارج شدن نيروهاي عراقي از داخل اشرف،
- خاتمه دادن به محاصره اشرف،
- دسترسي فوري ساكنان اشرف بويژه افرادي كه بشدت مجروح شده اند به خدمات پزشكي در بيمارستانهاي عمومي  و كلينيكهاي خصوصي در عراق،
- و يك تحقيقات مستقل دربارة واقعه 8 آوريل (19 فروردين) با حسابرسي از مسئولان قتل 35 شهروند غير مسلح.

جابجايي اجباري ساكنان اشرف در داخل عراق، كه توسط منابع مختلفي پيشنهاد شده و آمريكاييها هم به آن اشاره كرده اند، يك گزينه واقعي و پراتيك نيست و در عمل تنها مي تواند زمينه ساز يك كشتار ديگر شود.  اگر نيت واقعي دولت عراق خروج اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران از اين كشور است كه بيش از 20 سال در آن زندگي كرده اند،  بهتر است بجاي اعلام ضرب الاجلهايي كه هيچ كمكي به راه حل دائمي و مسالمت آميز نميكند، اقدامات و كمكهاي ضروري را براي اجراي راه حل هيات پارلمان اروپا به عمل بياورد. 
جابجايي اجباري، 3400 پناهنده غير مسلح، غير قانوني و نقض استانداردهاي ملل متحد و مقررات قانون بين الملل و قانون انسان دوستانه بين المللي است. در عين حال، يكماه بعد از حمله در شرايطي كه نيروهاي مسلح و زرهي عراق، هنوز از تدفين اجساد 35 قرباني در آرامگاه كمپ، ممانعت مي كنند، طرح كردن موضوع جابجايي، تحت الشعاع قرار دادن و سرپوش گذاشتن بر  قتل عام 8 آوريل  و زمينه سازي براي يك حمله ديگرمحسوب مي شود.
من اميدوارم بتوانيم هفته آينده  يك پيشنهاد مشخص براي حل دراز مدت بحران اشرف به خانم رجوي و ساكنان اشرف ارائه كنيم. بدست آوردن توافق آنها در مورد پيشنهادي كه به چند دهه رابطة آنها با اشرف كه آن را خانه خود تلقي مي كنند، مربوط مي شود، با چالش همراه خواهد بود. با اينحال، من و هيأت پارلمان اروپا  آماده ايم در صورتي كه صلح و و ضعيت نرمال بتواند بلادرنگ در كوتاه مدت به اشرف بازگردانده شود،  در مسير دستيابي به اين هدف تلاش كنيم. به اين معني كه همه طرفها آرامش خود را حفظ كنند و  هيچ پيشدستي و تلاشي از سوي نيروهاي عراقي و هيچكس ديگر براي جابجايي اجباري ساكنان به مكان ديگري در عراق صورت نگيرد.
استراون استيونسون نماينده پارلمان اروپا