سخنراني در گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس

28 خرداد 1390


پيروزي عدالت ـ حفاظت از اشرف

بنام خدا، بنام ايران و بنام آزادي؛
به‌نام قيامها و  انقلاب‌هاي دمكراتيك در دنياي اسلام، در  سراسر خاورميانه و شمال آفريقا؛
به‌نام كهكشان شهيدان با 120 هزار شهيد برخاك افتاده در سي‌امين سالگرد 30 خرداد؛
به‌نام سردار خياباني و  اشرف شهيدان به‌نام صديقه و ندا آسيه و صبا، سعيد وحنيف و سي‌ششمين شهيد فروغ اشرف، قهرمان مردم ايران، مجاهد خلق منصور حاجيان؛
به‌نام  اشرف پايدار شهر شرف و  آرزوها   مشعل دار  و چراغ راهنما در نبرد مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني؛
و به‌نام عدالت كه هشت سال پس از 17 ژوئن بر تخت پيروزي نشست.

هم‌ميهنان عزيز!
ياران و دوستان فراموشي ناپذير مقاومت ايران؛
71 سال پيش در 18ژوئن  ژنرال دوگل رهبر مقاومت فرانسه از تبعيدگاه خود مقاومت عليه فاشيسم را اعلام كرد. صداي او هنوز به‌گوش مي‌رسد كه گفت: «هر اتفاقي كه رخ دهد شعله هاي مقاومت نبايد خاموش شود و خاموش نخواهد شد».
بله مقاومت خاموش نخواهد شد بلكه برآن است كه آرمان آزادي را به پيروزي برساند.
پس درود مي‌فرستيم به زنان و جوانان قيام به فعالان مقاومت در داخل و خارج ايران به ويژه اشرف‌نشان‌هايي كه ماه‌ها و ماه‌هاست در واشنگتن و ژنو براي اشرف و براي آزادي مردم ايران تحصن كرده‌اند.همچنين درود مي‌فرستيم به زندانيان سياسي در همة زندانها در سراسر ايران، به نمايندگي از سوي همين زندانيان دلير خواهر عزيزم مهين صارمي، امروز اينجا  در كنار ماست. او كه از 30 خرداد سال 60 تا بحال بارها دستگير شده است، اينبار به  10 سال زندان محكوم شده بود. ولي توانست از چنگ دژخيمان بگريزد. درود بر او و  همة زندانيان سياسي در ايران.
 ياد همسر شهيدش بخير. علي صارمي، برجسته ترين زنداني سياسي مقاوم در ايران كه در مجموع 24 سال را در زندان سپري كرد. 
بر همة شهيدان و اسيران خلق و بر مادران و خانواده‌هاي شجاع آنها، درود، درود، درود.

هموطنان عزيز؛
سي‌امين سالگرد مقاومت بزرگترين مقاومت مستمر سازمان يافتة تاريخ ايران بر شما گرامي و مبارك باد.
براستي كه براي ايرانيان جاي افتخار و شرف و پيروزيست.
همچنانكه مسعود از قبل گفته بود: ثابت شد كه افعي كبوتر نمي زايد  و اين رژيم اصلاح پذير نيست. ثابت شد مفهوم ميانه‌روي در ولايت فقيه موهوم است.
ثابت شد هيچ آلترناتيوي در درون رژيم ملاها يافت نمي شود. ثابت شد كه اين رژيم هيچ مشروعيت  اجتماعي و تاريخي و سياسي ندارد  و از بنياد با حاكميت و رأي مردم بيگانه است. ثابت شد كه  دجال است و ضد بشر جز با شكنجه و اعدام و حلق آويز جز با جنگ و صدور بحران و تروريسم بر سركار نيست. و ثابت شد كه آويختن رژيم به ريسمانهاي قطور مشوق و مماشات و برچسب و بمباران و پرونده سازي آنهم عليه جدي‌ترين مخالفانش، اهرمي است در برابر موج تغيير و سرنگوني.
البته اين هم ثابت شد كه هر چند استمالت و مماشات، دو دهه بر عمر اين رژيم افزود، اما نميتواند براي اين رژيم مشروعيت و ثباتي را كه هرگز به آن دست نمي يابد، فراهم كند. بله، كف‌هاي روي آب به كنار رفت. و اين تاريخ ايران و جامعه و مقاومت است كه ميگويد:  نه به مماشات نه به تسليم نه به قانون اساسي ولايت فقيه نه به تماميت فاشيسم ولايت فقيه. و در مقابل ميگويد: آري، آري به آزادي، آري به دمكراسي و برابري و  آري به جدايي دين و دولت.
 حالا به اين رژيم درهم‌شكسته بنگريد كه در مسير بي‌پايان حذف و انقباض حركت ميكند. دائماً خودش، خودش را مي‌خورد. همچنانكه جانشين اصلي خميني حذف شد. نخست وزير 8 سالة خميني در حبس خانگي است. در پايان سال 89  ستون اصلي حكومت خميني، (رفسنجاني) با خفت بسيار از رياست خُبرگان ارتجاع حذف شد. و حالا جنگ بيرحمانة قدرت بين خامنه‌اي و احمدي نژاد درگرفته است. خامنه اي مي‌خواهد گماشتة ولايت فقيه را كه ديگر حاضر نيست در اين نقش محدود بماند با ضربات پياپي مهار كند. اما او در حقيقت، به پاي خودش يعني به كل نظام شليك ميكند. اين بازتاب نارضايتي و بحران در “پايين” است كه  “بالا”ي رژيم را  به پيچ و تاب انداخته است.
اين پيش‌لرزة سرنگوني رژيم آخوندي است. به آن‌ها مي‌گوييم بيشتر بلرزيد و بيشتر بترسيد. زيرا خلقي بي‌تاب برانداختن شماست. به آن جوانان دلير قيام آفرين نگاه كنيد. به اين جمعيت سراپا شور و اشتياق براي آزادي نگاه كنيد. همه براي اين كه اين رژيم و تمام پليدي‌هايش را از سراسر ايران جارو كنند آماده و حاضرند.
 بله شما حاضريد و انقلابهاي دمكراتيك در خاورميانه به ياري شما آمده است.حكومت سوريه مهم‌ترين متحد استراتريك آخوندها در آستانة سرنگوني است. جبهة رژيم در تمام منطقه در حال از هم‌پاشيدن است. از افغانستان تا عراق و سوريه همه‌جا مردم خواستار خلع يد از اين رژيم در كشورشان مي‌شوند. رژيم آخوندي در ورشكستگي عميقي فرو رفته است. تحريم‌هاي بين‌المللي راه تنفس آنرا هر روز تنگتر مي‌كند. و طرح حذف يارانه‌ها يعني، بزرگترين پروژة اقتصادي 30 سال اخير در باتلاق شكست است. برآيند  اين وضعيت رودررويي خامنه‌اي و  احمدي‌نژاد است.
از هشت سال پيش خامنه‌اي براي خط بستن در برابر مقاومت و خيزش مردم  پروژة فوق ارتجاعي اصول‌گرايي را ابداع كرد. سپس احمدي‌نژاد را از قعر شكنجه‌گاه‌ها بالا كشيد و به سردمداري اين طرح گماشت.پروژة «اصول‌گرايي» كه مي‌خواست با ماجراجويي‌هاي بين‌المللي و با پخش پول ميان پاسداران و بسيجي‌ها راهي براي خروج از بن‌بست پيدا كند. حالا شكست خورده است.
بله! اصلاح‌طلبي قلابي شكست خورد اصول‌گرايي فاشيستي در گل فرو رفت. اما آنچه سربلندتر از هميشه پيروز و پيشتاز قد برافراشته است جايگزين دمكراتيك رژيم آخوندي است.
از اين‌رو به آخوندهاي حاكم مي‌گوييم ادامه دهيد! در اين نكبت و فلاكت هر روز بيشتر فرو برويد. دوران مكافات شماست. اين پايان كار شماست. به فريادها و مژدگاني بهار عرب گوش كنيد: الشعبْ يريدْ اسقاطَ النظام. آري سقوط نظام. به آخوندهاي حاكم مي‌گوييم: اين  سرنوشت محتومي‌ است كه شما هم  از آن گريزي نخواهيد داشت. مردم ايران هم سرنگوني شما را ميخواهند و آن را محقق خواهند كرد.   
 
هم‌ميهنان عزيز!
حملة 19 فروردين  به اشرف واكنش رژيم براي مهار نيروي سركش آزادي در جامعة ايران مخصوصاً بعد از شعله‌ور‌شدن دوبارة آتش قيامها  از زير خاكستر خيانت بود.
در 6 و 7 مرداد سال 88 هم يك ماه و نيم بعد از شروع قيامها ولي‌فقيه، براي حفظ تعادل خودش بشدت به‌حمله به اشرف نياز داشت.  زيرا بود ونبود رژيم در ارتباط مستقيم با فنا و بقاي ضد رژيم است.  اين حقيقتي است كه در 30 سال گذشته بارها آزمايش شده است. و حالا طوفان قيامهاي منطقه هم به آن افزوده شده و رژيم را ميلرزاند. اينجا بود كه ستون‌هاي زرهي براي پاكسازي كامل به اشرف يورش بردند.
اما مجاهدان آزادي در كارزاري بي‌سابقه با دست خالي در برابر نيروهاي زرهي طرح قتل‌عام و انهدام اشرف را خنثي كردند.
دشمنان شما ‌خواستند اشرف را منهدم كنند اما اشرف در تمام جهان بعنوان نبرد شعله‌ور مردم ايران براي آزادي شناخته شد.
مي‌خواستند خاموشش كنند اما آتشي در جان ميليون‌ها ايراني افروخت كه هرگز خاموشي نخواهد پذيرفت.
اينست افتخار مردم ايران  و اينست قلة پايداري اشرف در يك دهة اخير. سلام بر نسلي كه در تاريخ ايران مظهر ايستادگي خلل‌ناپذير و ضد تمام عيار تسليم و سازش است. سلام بر راهبر و آموزگاري كه راه و رسم تسليم‌ناپذيري را به آنها آموخت. و نسلي را بر  اساس پاكي و صدق و فروتني تربيت كرد كه سرماية مردم ايران براي كسب آزادي است. سلام بر مسعود، راهبر و معلم اين نسل.

حضار محترم!
حملة به اشرف در عين حال يك ضرورت مبرم را براي جهان آشكار كرد و آن حفاظت از ساكنان اشرف، بعنوان يك وظيفه و مسئوليت ملي و بين‌المللي است. جامعة جهاني به ويژه ملل متحد و آمريكا در قبال حفاظت و امنيت ساكنان اشرف مسئولند.
به آنها مي‌گوييم: مجاز نيستيد به بهانة احترام به حق حاكميت عراق در قبال جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي بي‌عملي پيشه كنيد. اين نقض آشكار تعهدات بين‌المللي است.
100 روز پيش پارلمان اروپا اعلام كرد: «موضوع حاكميت و قوانين داخلي ديگر نمي‌تواند مانع رسيدگي به نقض حقوق بشر شود.
قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد ليبي هم نيروهاي ملل متحد و كشورهاي عضو را موظف به حفاظت از شهروندان و ساكنان بي سلاح كرده است. بهانة حاكميت عراق براي حمله به اشرف، از جانب رهبران ملي  عراق، قوياً رد و افشاء شده است.
دكتر اياد علاوي در نامة خود به نوري مالكي با اشاره به خواست رژيم ايران براي حمله به اشرف نوشت: «ما بايد با اين مسئله حساس، مطابق با شرف و پرستيژ و عزت مردم عراق رفتار كنيم، و نه مطابق خواستة اين، يا آن طرف».
آقاي علاوي نوشت: « نامة من به شما در بارة مجاهدين خلق، در قلب اخلاق متمدنانة عراق و ارزشهاي مترقي خلقمان و دين حنيفمان و عرف بين‌الملل، نهفته است كه عراق بخشي از آن است».
رهبر العراقيه كه هفتة پيش خواستار استيضاح نخست وزير شد، به ملت عراق با صراحت در مورد ديكتاتورعراق جديد گفت:
حكومت ايران به مالكي کمک کرد تا نخست‌وزير شود.... او بيگناهان را به زندانهاي مخوف انداخت... فساد و نقض‌حقوق‌بشر را از حد گذراند... به غارت و چپاول و آتش‌زدن و کشتار و خونريزي دست‌زده و هر جا وارد شدند، آنجا را به ويراني و بدبختي کشيدند....».
بله حمله به اشرف، ربطي به حاكميت ملي عراق ندارد. اين كشتار در بيت خامنه‌اي طراحي شد، براي دفاع از ولايت فقيه بود و حمله‌يي بود به كيان آزادي مردم ايران. خوشا مجاهدان آزادي كه در برابر آن ايستادند و پرچم هيهات و تسليم ناپذيري را در برابر فاشيسم سياه ديني، در اهتزار ‌نگه‌داشتند.
 ميخواهم تأكيد كنم همچنانكه در طرح اروپا آمده است بايد محاصرة اشرف خاتمه پيدا كند بايد افراد مسلح از اشرف بيرون بروند و بايد تحقيقات بيطرفانة بين‌المللي در بارة جنايت 19 فروردين بلادرنگ آغاز شود.
راستي ممانعت از ورود هيأتهاي بين‌المللي به اشرف چه دليلي دارد؟چرا از ورود هيأت پارلمان اروپا جلوگيري كرديد؟چرا از ورود هيأت كنگرة آمريكا جلوگيري كرديد؟چرا نگذاشتيد كاروان‌هاي عربي به اشرف بروند؟ چه چيزي براي پنهان‌كردن داريد؟  جز جنايت بزرگ عليه بشريت؟ و جز جنايت جنگي ؟  و جز جنايت عليه جامعه بين المللي، همچنانكه در حكم دادگاه اسپانيا آمده است.
پس تا تعيين تكليف نهايي لازم است ملل متحد حفاظت اشرف را برعهده بگيرد و ناظران سازمان ملل در اشرف مستقر شوند.
از ايالات متحده و اتحاديه اروپا فقط مي‌خواهيم حفاظت همين ناظران  را تأمين كنند. اين كم‌ترين و ضروري‌ترين خواست براي حفاظت از جان مجاهدان اشرف است. اكثريت سنا ومجلس ملي فرانسه و 5500 شهردار فرانسوي و همچنين، قانونگزاران و نمايندگان منتخب از 40كشور در 5 قاره جهان، مواضع درخشان خود را در اين زمينه  اعلام كرده اند. اين بلندترين فرياد حقانيت مردم ايران و فرزندان رشيد آنها در دنياي معاصر است.
اهالي شهرهاي سوريه حق دارند كه مي‌خواهند زرهي‌ها و سلاح‌هاي سنگين بشار اسد از مناطق مسكوني‌شان بيرون برده شود. مردم ليبي حق دارند كه مي‌گويند شليك كردن به مردم از سوي رژيم قذافي بايد متوقف شود. ساكنان اشرف هم حق دارند كه مي‌گويند لولة سلاح‌ها را از روي شقيقه‌هاي ما برداريد.
اينرا هم بايد خاطرنشان كنم كه ايالات متحده بخاطر واگذاري مسئوليت حفاظت اشرف مسئوليت دارد. زيرا آن را به دولتي سپرد كه قصد آن براي سركوب ساكنان اشرف پيشاپيش محرز بود. هم‌چنانكه در بستن راه تغيير در ايران مسئوليت دارد. زيرا نيروي اصلي تغيير در ايران را با يك برچسب واهي به بند كشيده است.
بنابراين به آنها مي‌گوييم؛ به حكم دادگاه و به فراخوان نمايندگان كنگره و شخصيت‌ها و صاحب‌نظران بلند‌پاية آمريكا توجه كنيد كه كم‌ترين اعتباري براي مماشات و دست تكان دادن براي فاشيسم ديني از طريق برچسب تروريستي قائل نيستند. براين اساس، ما ايالات متحده را فرا مي‌خوانيم كه به اين نام‌گذاري رسوا خاتمه بدهد و سياست شكست‌خوردة مماشات و تعامل با بانكدار مركزي تروريسم را كنار بگذارد. اين به سود مردم آمريكا نيز هست.
بله، بيش از اين حق مردم ايران براي به زير كشيدن يك ديكتاتوري خون‌آشام را لگدكوب نكنيد.من به شما سخنان آبراهام لينكلن فقيد را يادآوري مي‌كنم كه «دولت و نهادها متعلق به مردم است. اگر مردم از دولتي ناراضي هستند مي‌توانند … آن را تغيير دهند يا اگر نشد از حق انقلابي خود استفاده كرده و آن را از هم بپاشانند و سرنگون كنند».

خواهران و برادران عزيز!
خوشا ايستادگي شما كه بزرگترين دسيسه عليه مقاومت را درهم شكست. پروندة توطئه‌گرانة 17 ژوئن پرونده‌يي با صدها هزار برگ  از اتهام‌هاي آخوندساخته و دست‌كم ده هزار سند كه يكي از بزرگترين تحقيقات در فرانسه بود پس از ده سال فرو ريخت.
بنابراين گردهمايي امروز شما گردهمايي افتخار و  پيروزيست. هشت سال با همة دسيسه‌ها براي بستن راه مقاومت يك خلق در زنجير درافتاديد و سرانجام سياوش وار از آتش توطئه‌ها عبور كرديد و سمبل بي‌گناهي و پاكدامني شديد.
آنقدر كه حالا قضايية فرانسه در حكم درخشان خود مشروعيت و حقانيت مقاومت عادلانة مردم ايران عليه فاشيسم مذهبي را اثبات مي‌كند.اين حكم ماية سرفرازي ملت فرانسه به ويژه وكلا، قضات و حقوقدانان و منتخبان و شخصيتهاي نامدار و شريف آن است. سلام بر آنها كه صداي وجدان فرانسه و تمامي اروپا هستند.
 اين تحول در عين حال مهم‌ترين حلقة پيشروي و غلبة مقاومت شما بر كارزار اهريمن‌سازي است.
راستي؛ سيلاب تهمت‌هاي رنگارنگ عليه جنبش مقاومت را بياد مي‌آوريد؟ اتهاماتي از قبيل شكنجه و كشتار اعضاي مقاومت توسط خود مقاومت، كيش شخصيت، سكت، كشتار صدها هزار‌تن از كردها و شيعيان عراق، پول‌شويي، تشكيل انجمن بزهكاري، اسارت جوانان و زنان، نداشتن پايگاه در ميان مردم ايران  و مهم‌تر و رايج‌تر از همه اتهام تروريسم.
اكنون سقف تمامي اين اتهامات برسر صاحبانش آوار شده است!
راستي اين افترائات براي چه بود؟در تمام سه دهة گذشته اين اتهامات توجيه‌كنندة حلق‌آويز و شكنجه عليه مردم و مقاومت ايران بوده است.اما ايستادگي اشرف نشان شما، اين هجوم مسموم را درهم شكست. شما در دهها دادگاه در اروپا و آمريكا پيروز شديد و آخوندها و مزدوران و پشتيبانان آنها را مفتضح كرديد.
حالا، مقاومت شما از ميان موج خون و سركوب صد بار مستحكم‌تر قد برافراشته است. شما طومار تهمت و ممنوعيت عليه اين جنبش را در انگلستان درهم پيچيديد. شما ليست گذاري تروريستي عليه مجاهدين در اتحاديه اروپا را مفتضح كرديد. شما پرونده سازي و اتهام تروريسم عليه مقاومت را در فرانسه درهم شكستيد. شما بساط گزارش بي‌اعتبار ادارة حراست را در تمام 16ايالت آلمان عليه اين مقاومت را برچيديد.
و بي‌ترديد، نام‌گذاري وزارت خارجة آمريكا را هم درهم خواهيد شكست. اكنون؛ نوبت گشودن پروندة جنايتهاي اين رژيم است اين پرونده بايد در شوراي امنيت بازگشوده شود تا مردم ايران ببينند كه در سطح بين‌المللي چه كسي با آنها و چه كسي با ملاهاست؟!
اين پرونده بايد از طريق شوراي امنيت به ديوان كيفري لاهه ارجاع شود. مردم ايران مي‌خواهند حكم جلب خامنه اي صادر و ‌به‌اجرا گذاشته شود و چنين خواهد شد. همه ميدانند كه ولي فقيه ارتجاع در جرم وجنايت و پليدي سرآمد همة ديكتاتورهاي جهان است. 
هم‌وطنان عزيز!
دوران پيشرفت و پيروزي انقلاب‌هاي دمكراتيك آغاز شده است. دوران زنان؛ دوران جوانان؛
دوران قيام و جنگ صدبرابر، براي دانشجويان و كارگران براي معلمان، براي ايرانيان ستمديده در كردستان و بلوچستان و خوزستان و سراسر ايران.
 آري، زمان برچيدن بساط ولايت فقيه است. مي‌توان و بايد، مقاومت و قيام‌ براي آزادي را به پيروزي رساند.
آخوندها براي بقاي خود در پي ساختن بمب اتمي هستند. ما براي شكوفايي جامعه در پي قدرتي هستيم كه از آن ميليون‌ها بار نيرومندتر است:  و آن؛ انتخاب آزادانه و نقش‌آفريني و مسئوليت يكايك مردم و به ويژه زنان و جوانان است.
خواست ما برقراري يك جمهوري آزاد و دمكراتيك بر اساس جدايي دين و دولت است. جامعه‌يي بر اساس برابري زن و مرد و با تأكيد بر مشاركت برابر زنان در رهبري سياسي و  همچنين يك ايران غيراتمي.
برنامة ما در سه كلمه خلاصه مي‌شود: آزادي،  برابري و حاكميت رأي مردم.
آرماني كه از آغاز پيشاروي مقاومت ما بوده، آزادي و دمكراسي است. ما براي بدست‌گرفتن قدرت‌ مبارزه و فداكاري نمي‌كنيم. ما حتي به سهيم شدن در قدرت و حكومت چشم ندوخته‌ايم. اين برقراري حاكميت مردم و دمكراسي است، كه بزرگترين رسالت ماست. ما همگي با آموزش از مسعود  راه و رسم خاوران را برگزيده‌ايم و به آن افتخار مي‌كنيم. ما افتخار مي‌كنيم كه فداي انتخاب آزادانة مردم ايران باشيم.

هموطنان عزيز!
همواره به اين مي‌انديشم كه آيا دردهاي ميليونها زن و مرد ايراني، پاياني دارد؟ آيا ميتوانند به يك زندگي بدون ترس و همراه با شادي و آزادي دست پيدا كنند؟ ميخواهم با رساترين فرياد به آنها پاسخ بدهم كه آري، من و ما براي زنده‌نگهداشتن شعلة همين اميد و تحقق همين آرزو، تمامي سختيها را پذيرفته‌ايم و از همه‌چيزمان گذشته‌ايم تا آن فرداي روشن و آن زندگي شكوفا و امن و آسوده براي تمام مردم ايران و منطقه فراهم شود.
ما تا بن استخوان به پيروزي آزادي يقين داريم. راه و رسم تغيير و انقلاب  فرا راه نسل قيام مي‌درخشد: و اشرف با پايداري پرشكوهش پيام  اميد و پيروزيست.
سلام بر آزادي ـ سلام بر اشرف ـ سلام بر مردم ايران ـ درود بر همة شما