• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنراني در اجتماع مسلمانان فرانسه

02 فروردين 1387

سخنراني در اجتماع مسلمانان فرانسه - به مناسبت ميلاد پيامبر - پاريس ـ فروردين 87

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا
اي پيامبر ما تو را گواه، مبشر و هشدار دهنده فرستاده‌ايم. و دعوت‌كننده به سوي خدا، همچون چراغي تابان.

خواهران و برادران گرامي
ميلاد حضرت محمد(ص) پيام آور رحمت و آزادي را به شما، به مسلمانان فرانسه، به هموطنانم در ايران و هم‌چنين مسلمانان سراسر جهان تبريك مي‌گويم.

روز تولد محمد(ص) به درستي با واژه‌هايي مثل روشنايي و نور توصيف شده است. زيرا سيماي جهان بشري را با پيام رهايي‌بخش خود روشن ساخت.
حبيب خدا
نويد دهنده و خيرخواه
زندگي بخش و تغيير دهنده
فراخواننده به سوي نيكي‌ها و روادارندة پاكيزگي‌ها
الگوي نيكويي‌هاي انسان و جامعه انساني
انسانيت محض كه از آعاز هدف آفرينش بود
سرچشمه جنبش و عشق
باز كننده زنجيرها از دست و پاي مردم
چنين بود محمد: چراغي تابان به‌سوي يك جامعه مبتني بر همبستگي، بردباري،برابري، احترام و عشق.
درهاي جهاني نو را به روي فرزند انسان گشود. روح بردباري را به دنيايي كه اسير وحشيگري بود دميد، هنگامي كه پدران نوزاد دخترشان را زنده بگور مي‌كردند، زنان را  از شخصيت آزاد و مستقلي برخوردار ساخت. همزيستي و مدارا با صاحبان مذهب‌ها و عقيده‌هاي ديگر بنا گذاشت. بتها و ارزشهاي جاهلي را نفي كرد، همه مردم را با يكديگر برابر دانست چون در آفرينش شريك و همخون يكديگرند.غصب و بيگاري را منع نمود، تبعيض ميان اديان را مردود شناخت، رحمت را براي دنياي بشري به ارمغان آورد. لطافت صدق و پاكي را به جانها بخشيد و ايمان و استواري را به قلبها.

انك لعلي خلق عظيم
راز پيروزي محمد، منش والاي او بود كه انسان‌هاي ديگر، خواه زن و خواه مرد، را در مقام انساني شان محترم مي‌شمرد. انك لعلي خلق عظيم. همانا كه تو بر اخلاقيات والا مرتبه‌يي متكي هستي.

هنگامي كه مكه را فتح كرد، كساني كه او را از موطنش رانده بودند و نزديك‌ترين يارانش را به قتل رسانده بودند،عفو كرد. سپس گفت همه مردم با هم برابرند وامهاي فقيران را ملغي كرد و مردم را از خونخواهي قتلهاي گذشته منع كرد.
وقتي كه به مدينه هجرت كرد، منشور يك جامعه كثرت‌گرا را ارائه كرد كه در آن همه اعم از مسلمان و يهودي داراي حقوق برابر شناخته شدند او مسلمانان را نسبت به حقوق غيرمسلمانان  و آزادي ديني آنها متعهد ساخت.
وقتي كه از مردي شنيد كه پيش از اسلام نوزاد دخترش را زنده به گور كرده است، اشك از ديدگانش سرازير شد و گفت كسي كه عاطفه ندارد از رحمت خدايي بهره‌يي نمي‌برد.
آزادي و حقوق زنان را عميقاً محترم مي‌شمرد.به احترام دخترش فاطمه از جا بلند مي‌شد وعبايش را روي زمين مي‌انداخت تا او بنشيند. پيامش به سرعت با استقبال زنان روبه رو شد. همسرش خديجه نخستين گرونده به او بود و براي زن ستمزده راه گشود.
برترى او بر همه يارانش آشكار بود با اين حال در هر مشكلى با آنها مشورت مى‏كرد
عطوفتش را حتي به  مردي كه هر روز خاكستر گرم بر سرش مي‌ريخت. نثار مي‌‌كرد. آن قدر كه وقتي آن مرد بيمار شد به عيادتش شتافت.
وقتي كه قصد داشت بر مرده يكي از دشمنانش نماز بگزارد، يكي از نزديك‌ترين يارانش مصرانه او را از اين كار منع كرد. و محمد گفت اگر با دعاي من او آمرزيده مي‌شود از آن دريغ نمي‌كنم.
وقتي كه فقيري درمي‌گذشت، اين محمد بود كه قرض‌هايش را برعهده مي‌گرفت. مي‌گفت: من نسبت به آنها بيش از خود آنها تعهد دارم.
هيچگاه سخن كسي را قطع نمي‌كرد. به ديگران با توجه تمام گوش مي‌داد و سپس سخن مي‌گفت.
براي مخاطبش با چنان احترامي رفتار مي‌كرد كه تصور مي‌شد هيچكس نزد محمد گرامي‌تر از  او نيست.
با كسى مجادله و لجاجت نمي كرد و كار خود را به گردن ديگرى نمي‌انداخت.
مي‌گفت برترين اخلاق پيامبران خوشرويي است.
رودرروي ملايان حاكم بر ايران، كه رذيلانه‌ترين اتهام‌ها را به ديگـران مي‌زنند ، محمد(ص) مي‌گفت من براي لعن كردن برانگيخته نشده‌ام، بلكه براي رحمت آمده‌ام.
پيامبري بود كه به قول قرآن از رنج بردن انسان‌هاي ديگر سخت آزرده مي‌شد. و براي پاك شدن و رها شدن مردم بي‌تابي مي‌كرد.

بنيادگرايي عليه اسلام بردبار
هنگامي كه محمد مردم را  به راه و رسم نو فرا مي‌خواند، دشمنانش، كساني مانند ابوجهل، ابولهب و ابي‌سفيان او را تمسخر مي‌كردند، يارانش را زير شكنجه به قتل مي‌رساندند و خود او را  از مكه راندند و قصد جانش را كردند.
سرانجام محمد پيروز شد اما دشمني با پيام او هم چنان ادامه يافت.
ابوجهل‌ها و ابولهب‌هاي اين زمان، يعني ملايان حاكم، ماسك اسلام به چهره زده و با سوء استفاده از نام محمد به قتل عام و جنگ افروزي و لگدكوب كردن حقوق و آزادي‌هاي مردم مشغولند.
پيامبر اكرم خود گفته است: خشم‌انگيز‌ترين افراد نزد خدا كساني هستند كه لباسشان بهتر از عملشان است. لباسشان، لباس انبيا ولي عملشان، عمل جباران است. آنها به راستي خشم خدا را مي‌انگيزند. كبر مقتا عندالله
با اتكا به شعارها و عقايد و بيش از همه رفتار همين مدعيان كاذب، امروزه بسياري در اين سوي جهان و حتي در كشورهاي مسلمان، بنيادگرايي اسلامي را همان  اسلام تلقي مي‌كنند..
اما دعاوي بنيادگرايان در واقع اسلام نيست، اسلام و بنيادگرايي دو فكر، دو رفتار و دو دين رودرروي‌ يكديگرند.
يكي برداشت ارتجاعي از اسلام بر اساس افكار قرون وسطايي است، ديگري حقيقت  اسلام متكي بر درك پويا از قرآن
يكي آئين تعصب ورزي و انحصارطلبي و تفتيش عقايد است، ديگري اسلام بردبار و روشنا
يكي آئين زن ستيزي و سركوب و تروريسم است، ديگري اسلام برابري و رحمت

پس براي مسلمانان حقيقي، چه وظيفه‌يي مبرم‌تر از اين كه به افشا و طرد ملايان و پيروان آنها يعني سوء استفاده كنندگان از اسلام بپردازند. پيروي از پيام حقيقي اسلام،  مرزبندي هرچه قاطع‌تر  با آنهاست. بايد حربه اسلام را از آنها گرفت و نگذاشت كه بيش از اين پيام رحمت و رهايي حضرت محمد را بازيچه قدرت‌طلبي كنند.

دموكراسي
بنيادگرايان هر جا كه بتوانند از روندهاي دمكراتيك براي به تصرف درآوردن قدرت سياسي استفاده مي‌كنند. اما پس از آن، بساط يك استبداد وحشي را پهن مي‌كنند و علناً مي‌گويند به رأي مردم و نظر مخالفان اهميتي نمي‌دهند. زيرا به قوانين الهي متكي هستند.
خميني بنيانگذار رژيم كنوني، ادعا مي‌كرد كه ولي فقيه از جانب خداوند منصوب شده. مي‌گفت:« اگـر اَحـَدى از مـردم نـيـز بـه كـمـك فـقـيـه نـشـتـابـد و او را در تـشـكـيـل حـكومت يارى ندهد، از منصب خود عزل نمى شود»
او اختيارات حكومتي ولي فقيه يعني خودش و جانشين بعد از خودش را مساوي با اختيارات حضرت محمد اعلام كرد و مي‌گفت حكومتش مي‌تواند از نماز و روزه و حج مسلمانان جلوگيري كند و هر قرارداد شرعي را كه با مردم بسته يك جانبه لغو كند.
اما  اسلام حقيقي، حاكميت را از آن مردم مي‌داند، حكومت را برخاسته از آرا مردم مي‌داند و تنظيم مناسبات اجتماعي و سياسي و تصويب قوانين را به‌خود انسان يعني به منتخبان جامعه واگذار كرده است.

قرآن اتكا به مشورت با مردم را در تصميم‌گيريها مورد تأكيد قرار داده است.اين شيوه توسط شخص پيامبر در مدينه و به وسيله حضرت علي و امام حسن در دوران خلافتشان عمل شده است.
حضرت محمد در جنگ بدر در سه مرحله، ياران خود را به مشاوره فراخواند و از آنها درباره شروع جنگ، محل برپايي اردوگاه و نحوه برخورد با سران دشمن نظر خواست و نظر آنها را به اجرا گذاشت.
    در جنگ اُحد اين موضوع را با يارانش به مشورت گذاشت كه آيا در داخل شهر بمانند يا در بيرون شهر اردو بزنند و سرانجام راه حل آنها را پذيرفت در حالي كه خودش نظر ديگري داشت.

قرآن به كساني كه به سخنان ديگران گوش فراميدهند و از بهترين سخنان پيروي ميكنند، بشارت ميدهد. يكي از آيات قرآن كه به طور مستقيم خطاب به پيامبر است به او دستور مي‌دهد كه با پيروان خود در همه امور مشورت نمايد و خطاي آنها را ببخشد و با آنها از راه رحمت و سازش درآيد.اين آيه خطاب به پيامبر تأكيد مي‌كند كه اگر سختگير و سنگين‌دل بودي، پيروانت از گرد تو پراكنده مي‌شدند.  آيه ديگري يكي از مشخصات يك جامعه مطلوب را اداره امور داخلي از طريق مشورت اعلام مي‌نمايد.

در ده سالي كه محمد در مدينه حكومت مي‌كرد، هيچ‌گاه خود را قدرت مطلقه ندانست. و در بازگشت از آخرين سفري كه به مكه داشت، در غدير خم به پيروان خود هشدار داد كه برقراري قدرت مطلقه بر جان و مال ديگران بازگشت به دوران كفر است.

بله، اسلام نه فقط مغاير دمكراسي نيست، بلكه براي دمكراسي و همه دستاوردهاي بشري در پهنه مناسبات اجتماعي راه باز مي‌كند.

لائيسيته
بنيادگرايان جدايي دين و دولت را مخالف اسلام جلوه مي‌دهند تا ديكتاتوري ديني خود را حفظ كنند.
حكومتي كه خميني بنا نهاد، از ابتدا با تفتيش عقايد شكل گرفت. او يك بار علناً به افراد خود گفت:« وقتي‌ كه‌ اسلام‌ در خطر است‌همه شما موظفيد كه‌ با جاسوسي اسلام حفظ‌ كنيد». البته منظور از اسلام حكومت ارتجاعي خود او بود.
ملايان مي‌گويند چون حكومتي به نام اسلام تشكيل داده‌اند، بايد الگوي اسلام مورد اعتقاد خود را به زندگي و اعتقادات تمام مردم تحميل كنند.

 اما قرآن اعلام مي‌كند كه در دين هيچ اجبار و اكراهي وجود ندارد. از نظر قرآن، معتقد بودن يا نبودن انسانها از امور فردي است و هر كس بايد آن را شخصاً انتخاب كند. انسان‌شناسي توحيدي، انسان را آگاه و مختار و مي‌داندو بر اختيار و مسئوليت و كرامت انسان اصرار دارد. برخلاف ملايان، اسلام مستغني از آن است كه هرگونه حقانيت و مشروعيت را از راه اجبار و اكراه به‌كرسي بنشاند.

مي‌دانيم كه اولين اقدام حضرت محمد بعد از ورود به مدينه انعقاد يك پيمان همگاني عدم تجاوز و برقراري صلح و همزيستي با يهوديان و كساني كه اصلا ديني نداشتند بود..
پيغمبر درباره كساني كه دين ديگري داشتند، به مدارا توصيه كرد و گفت:هر كس بر معاهدي ستم كند، يا بر وي بيش از طاقت تكليف نهد، در روز قيامت من با او داوري خواهم داشت.....

احكام شريعت ملايان
 ملايان  و بنيادگرايان پيرو آنها، احكام شريعت خود را  قوانين اسلام تلقي مي‌‌كنند. آنها مجازاتهاي موحش نظير دست و پا بريدن و چشم درآوردن و سنگسار و پرت كردن از بلندي و احكام بازمانده از عهده عتيق درباره قصاص يا شلاق زدن احكامي كه گويا اسلام خواستار آن است، معرفي مي‌كنند. اما اين قوانين قرون وسطايي تماماً برضد اسلام حقيقي است كه پيامش در رحمت و عطوفت خلاصه مي‌شود.

بنيادگرايان تأكيد دارند كه احكامي كه در صدر اسلام به اجرا در مي‌آمد، امروز نيز بدون هيچ  تغييري مورد پيروي قرارگيرد. آنها برخي آيه‌هاي قرآن را نيز كه همين احكام را بيان كرده دستاويز دعاوي ارتجاعي خود كرده‌اند. اما قرآن برداشت متحجرانه از اسلام و آيه‌هاي قرآن را رد كرده و  در آيه هفت سوره آل عمران تصريح مي‌كند: «برخي از آيات، از "محكمات" هستند كه مادر كتاب محسوب مي‌شوند، و برخي ديگر از "متشابهات"اند. اما كساني كه دلهايشان بيمار است، آيات متشابه را دستاويز تفسيرها و فتنه‌انگيزيهاي خود قرار مي‌دهند»
اين آيه ديناميسم قرآن و اسلام را بيان مي‌كند. و برحسب آن آيه‌هاي محكم در قرآن آيه‌هايي است كه پايه‌هاي اعتقادي اسلام را تشكيل مي‌دهد اما آيه‌هاي متشابه به روشهاي زندگي روزمره مربوط است و  با پايبندي به مضمون يكتاپرستانه اسلام قابل تغيير است.
در واقع، اسلام روش واقع‌گرايانه نفي سنتهاي عصر جحر را ارائه كرده است نه آن كه بخواهد سنتهاي آن عصر را حفظ كند.
پس، اين ديدگاه واقعي قرآن است كه بايد پيروي شود نه شريعت ملايان كه يكايك مواد آن براي حفظ يك نظام ضدتاريخي و ارتجاعي است.

برابري زنان
 در مورد زنان برطبق  قوانين و رفتار ملايان، ارزش انساني زن، نصف ارزش مرد است، زن شخصيت مستقلي ندارد و در انتخاب شغل، محل زندگي، رفت و آمد، ازدواج، طلاق، داشتن فرزند يا سرپرستي او، و در ساير پهنه‌هاي زندگي تابع مردي است كه او را سرپرستي مي‌كند و از قضاوت و رهبري سياسي جامعه منع شده است.
در حالي كه اسلام مدافع برابري زن و مرد است. در آيه‌هاي قرآن تمايز و تبعيض در ارزشهاي انساني زن و مرد جايي ندارد.
در جامعه عقب‌افتاده آن روز، پيامبر اسلام،سنت بيعت با زنان را بنا گذاشت، يعني شخصيت و تصميم آنها را براي متعهد شدن در سياسي‌ترين امور جامعه محترم شمرد، حق مالكيت شخصي را براي آنها قائل شد، آنها را از حق طلاق برخوردار ساخت، شخصيت مستقل و تصميم‌گيرنده آنها را در از ازدواج مورد تأكيد قرار داد.
در آيه‌هاي قرآن از تمايز و تبعيض در ارزشهاي انساني زن و مرد جايي ندارد.

ارزشهاي جهان شمول
آخوندهاي حاكم بر ايران صريحاً مي‌گويند حقوق بشر و دمكراسي محصول تمدن غرب است و با اسلام مورد اعتقاد آنها تناقض دارد. آنها براي توجيه تئوكراسي خود اصطلاحاتي مثل حقوق بشر اسلامي و دمكراسي ديني ابداع كرده‌اند.
خميني براي حفظ حكومت خودش كشتار و قتل عام انسانها را هم مجاز شمرد. سالها پيش از آن كه به حكومت برسد در كتاب خود نوشته بود: « اسلام‌، بسياري‌ از افراد را در مقابل‌ مصالح‌ بشر ازبين‌ برده‌ است‌، ريشه بسياري‌ از طوايف‌ را چون‌ مفسده‌انگيز و براي‌ جامعه‌مضر بوده‌اند، قطع‌ كرده‌ است‌».
اما آن چنان كه قرآن تصريح ميكند هركس كه نفسي را به قتل برساند چنان است كه تمام مردم را كشته و هركس كه نفسي را زنده دارد، چنان است كه تمام بشر را زنده داشته است.
اگر روح قرآن و اصول مسلم اسلام را ملاك قرار دهيم، اين آئيني است كه به مسئوليت و آزادي انسان معتقد است . و براي شخصيت مستقل تك تك افراد جامعه احترام قائل است. در اين ديدگاه هر فرد جهاني بي‌همتاست و هر كس نماينده اصالت تمام نوع انسان محسوب ميشود.
قرآن با تأكيد بر اين كه انسانها به رغم تفاوتهاي نژادي ملي و عقيدتي از بني آدم و پيكره واحدي هستند، انسانها را برادر يكديگر اعلام مي‌كند.
حضرت علي نخستين پيشواي شيعيان رودروي دعاوي ملايان ايران تصريح مي‌كند كه درعين اختلاف عقيده, وجه مشترك خلقت انساني, يك ملاك بنيادين براي حرمت حقوق انسانهاست. او  درنامه خود به مالك اشتر مي نويسد:«مردم دو دسته‌اند، يا برادران تو در دين هستند و يا مشابه تو در خلقت انساني هستند». وتأكيد ميكند: «قلبت را از رحمت و محبت و لطف به تودهٌ مردم پركن».
بر پايهٌ اين فهم هرآن‌چه بشر در جهت احترام و حفظ حرمت انسان به‌دست آورده باشد بي‌واسطه بخشي از اين آيين قرار مي‌گيرد.

اسلام دمكراتيك
خوشبختانه در مقابل افكار عقب‌مانده ملايان، يك راه حل واقعي وجود دارد كه تلقي ارتجاعي از اسلام را رد مي‌كند و با تكيه بر يك درك مترقي از مفاهيم اصيل اسلام آنتي تز مؤثري در برابر بنيادگرايي ملايان ارائه مي‌كند. اين آنتي تز اسلام دمكراتيك است كه به صورت يك جنبش فعال يعني مجاهدين با برخورداري از پايگاه اجتماعي گسترده از چهار دهه پيش در ايران به مبارزه مشغول است.
اين جنبش برطبق قرآن و سنن پيامبر اسلام،از آزادي، برابري زن و مرد، حقوق بشر و صلح‌جويي و جدايي دين و دولت دفاع مي‌كند.

دشمن شيعه و شيعيان
ملايان چهره خود را پشت اشاعه اسلام و مذهب شيعه پنهان كرده‌اند، و در همان حال در ايران به قتل عام سي هزار زنداني سياسي كه اكثرا شيعه مذهب بودند، دست زدند.
آنها مدعي شيعه هستند اما به انفجار و تخريب مراقد ائمه شيعه در  عراق مبادرت مي‌كنند،
 از اسلام دم مي‌زنند اما تأسيسات آب رساني شهر اشرف را كه محل حضور هزاران تن از مجاهدين كه يك جنبش معتقد به شيعه بردبار است، منفجر مي‌كنند.اين است چهره واقعي اسلام مورد ادعاي آنها .

امروز بسياري از شيعيان عراق، به روشني به ماهيت پليد ملايان پي‌برده‌اند. به روشني مي‌بينند كه اين رژيم با چه رذالتي هم شيعه‌ و هم سني را كشتار مي‌كند و شب و روز در كار تفرقه‌انگيزي ميان كساني است كه قرنها همزيستي برادرانه با هم داشته‌اند.در اوائل مارس امسال وقتي رئيس جمهور رژيم ايران به عراق سفر كرد با تظاهرات و مخالفتهاي گسترده مردم مواجه شد. او حتي نتوانست به زيارت مراقد ائمه شيعه در كربلا و نجف برود.
در نوامبر گذشته، سيصد هزار تن از شيعيان ساكن جنوب عراق، در بيانيه‌يي  اعلام كردند:«دردناكترين خنجري كه رژيم ايران به پهلوي ما شيعيان عراق وارد كرده, استفادهي شرمآور اين رژيم از مذهب شيعه, براي رسيدن به اهداف شوم خود ميباشد. آنان طوري حرف ميزنند و عمل ميكنند كه گويي قيم ما شيعيان هستند. آنان با اين عمل ضداسلامي و ضدانساني خود, عاليترين منافع ملي ما را هدف قرار داده و در نهايت, تجزيهي استانهاي جنوبي از عراق را جزو اهداف پليد خود مشخص كردهاند».

اين تجربه مردم عراق و هم‌چنين تجربه مردم ايران است.
به نام اسلام، ملايان عراق را در گرداب خون و خرابي فروبرده‌اند.
و به نام اسلام، در ايران، 120 هزار تن از فرزندان مردم ايران را اعدام كرده‌اند و بيلان 29 سال حكومتشان ، تحميل زندگي زير خط فقر به 80 درصد جامعه، 300 هزار زن قرباني فحشا و 4 ميليون معتاد است.

پيام ما
پيام ما به مسلمانان و همه مردم جهان  اين است كه حساب اسلام و آيين پاك محمدي را ز فاشيسم مذهبي جدا بدانيد و از مبارزه مردم ايران براي به زير كشيدن ديكتاتوري ولايت فقيه كه منشأ بنيادگرايي و تروريسم است، حمايت كنيد.
.
ما با تأسي از «رحمة للعالمين» براي ساختن جامعهيي براساس آزادي و بردباري و برادري به مبارزه برخاستهايم. دوستي و همبستگي و مهرباني با همه مردم از هر نژاد و مذهب و مليتي را از او آموختهايم و از او براي پيروزي اين مقاومت و پايان دادن به استبداد ياري ميطلبيم.

بار ديگر ميلاد پيامبر اكرم را به شما تبريك مي‌گويم. و دعا مي‌كنم كه رهايي و رحمت پيامبر اسلام زندگي همة انسانها را دربربگيرد.
 همانا كه خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي‌فرستند، پس شما اي ايمان آورندگان به او درود بفرستيد و سلام كنيد.
«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»


 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P این اقدامات، لازمه تضمین امنیت در اروپا به‌ویژه امنیت پناهندگان و مخالفان ایرانی است و دوستی و حمایت عموم مردم… https://t.co/Sy0JrBzAWD
2hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P خامنه‌ای، روحانی، ظریف و آخوند علوی وزیر اطلاعات رژیم تصمیم برای عملیات بمب‌گذاری در ویلپنت پاریس را گرفتند و آن را… https://t.co/4p1dKmL3uZ
2hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران باید به‌عنوان موجودیت‌های تروریستی نامگذاری شوند.ماموران اطلاعات و نیروی قدس باید محا… https://t.co/6AlNBADq5a
2hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P دولت‌های اروپایی باید هرگونه ملاحظات سیاسی را در این پرونده محاکمه دیپلمات تروریست رژیم کنار بگذارند. سران رژیم آخو… https://t.co/UCs79N5R7g
2hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P امروز ما با یک موضوع منحصر بفرد مواجه هستیم. برای اولین‌بار یک به‌ اصطلاح دیپلمات رژیم #ایران، به‌خاطر بمب‌گذاری در… https://t.co/EvFgBnONBk
2hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P پیام به کنفرانس تروریسم رژیم #ایران در اروپا- وظایف اتحادیه اروپا در بروکسل #ExpelIranDiplomatTerrorists https://t.co/5eKDjd6CQa
2hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P #حقوق_‌بشر، آزادی و خواست مردم برای تغییر و استقرار یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم، در قلب مسأله ایران قرار دارد. بی‌… https://t.co/fL1D1r0MqO
Maryam_Rajavi_P مردم #ایران با فریاد موشک نمیخواهیم، #دارو میخواهیم، خشم و نفرتشان را از رژیم آخوندی ابراز میكنند. تنها راه نجات از… https://t.co/QquqosAv1j

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند