پيام به مناسبت سالروز ميلاد عيسي مسيح(ع)و آغاز سال 2009

12 دی 1387

هموطنان مسيحي
مسيحيان حامي مقاومت ايران در سراسر جهان
از جانب مردم و مقاومت ايران، ميلاد خجسته عيسي بن مريم (ع) پيامبر بزرگ خدا و آغاز سال 2009 را به شما تبريك مي‌گويم.
باشد كه انوار رحمت و آزادي كه عيسي مسيح مبشر آن بود، جهان دردمند كنوني را از ستم و بيداد رها كند، بنيادگرايي تحت حمايت آخوندهاي حاكم بر ايران و مماشات و سازش خون‌آلوده و ننگين با آن را منكوب خود نمايد.

و باشدكه رهايي و پاكي مريم عذرا جهان را به روشني و پاكيزگي رهنمون كند. هم او كه به قول قرآن «خداوند او را پذيرفت، پاكيزه داشت و برگزيده زنان  جهان ساخت».
در آستانه سال نو ميلادي، مقاومت ايران با استعانت  از عيسي مسيح و مريم عذرا توانست بر توطئه برچسب تروريستي غلبه كند. عدالت اروپا در دو حكم پي‌درپي، درج ظالمانه نام مجاهدين در ليست گروههاي تروريستي اتحاديه اروپا را لغو كرد، عليه نقض حق دفاع مجاهدين و سوء استفاده از قدرت توسط شوراي وزيران حكم داد، تقاضاي اتحاديه اروپا براي به تعويق انداختن حذف نام مجاهدين از ليست را قاطعانه رد كرد و بدين گونه مقاومت عليه يك ديكتاتوري خون‌آشام را از تروريسم متمايز شناخت.
كساني كه در جانبداري از فاشيسم مذهبي به دسيسه‌هاي پنهاني رو آورده مدعي مدارك محرمانه بودند، شكست خوردند.آنها كه به قول انجيل « تاريكي را بيشتر از نور دوست دارند. چون اعمال و رفتارشان بد است. از نور آسماني نفرت دارند، چون مي‌خواهند در تاريكي گناه كنند. پس به نور نزديك نمي‌شوند تا مبادا كارهاي گناه آلودشان ديده شود.
ولي درستكاران با شادي به سوي نور مي‌آيند تا همه ببينند كه آنچه مي‌كنند پسنديده خداست».
به حقوقدانان اروپا، به نمايندگان پارلمانهاي سراسر جهان، به يك هزار شهردار منتخب فرانسه و به همه مسيحيان ارجمندي كه  در اين كارزار به ياري ما آمدند، درود مي‌فرستم.
هم‌چنين از شخصيتهاي شريفي كه در ماههاي اخير با انتشار بيانيه، با مراجعه به نهادهاي بين‌المللي يا حضور در تحصن خانواده‌هاي مجاهدين و حاميان مقاومت در ژنو و نيويورك از حقوق قانوني مجاهدان آزادي در شهر اشرف و ضرورت ادامه حفاظت آنان توسط نيروي ائتلاف در عراق حمايت كرده‌اند، از صميم قلب تقدير مي‌كنم.
از اسقفها و كشيشهاي انسان‌دوستي كه در سوئيس، آمريكا، كانادا، فرانسه، هلند، ايتاليا، نروژ، و ساير كشورها به ياري شهر اشرف و جنبش مقاومت ايران برخاستند، سپاسگزاري مي‌كنم.
سلام به انسان‌هاي شريفي كه با ياري رساندن به شهر اشرف چهره جهان را از همبستگي انساني روشن كرده‌اند.
سلام به پايداري كنندگان اشرف كه الهام بخش مردم به ويژه جوانان و زنان ايران براي كسب آزادي و دمكراسي‌اند.
عيسي بن مريم (ع) گفته است: «فقط كساني نجات خواهند يافت كه تا به آخر طاقت بياورند».
و گفته است: « براي كسي كه ايمان داشته باشد، هيچ كاري غيرممكن نيست».
و خوشا زحمتكشان براي عدالت زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان است.

هموطنان عزيز
در سال گذشته، آخوندهاي حاكم سركوب و آزار عليه پيروان اديان و مذاهب مختلف را شدت بخشيدند.دستگيري عده‌يي از مسيحيان، تخريب حداقل ده كنيسه يهوديان، تخريب برخي مساجد اهل سنت، قلع و قمع دروايش، اخراج دانش‌آموزان پيرو مذاهب مختلف، و ايجاد انواع محدوديتها عليه آنان، بخشي  از اين سركوبگري‌هاست.
رژيم آخوندها به خاطر فرو رفتن هر چه بيشتر در ورطه اضمحلال، به سركوب جامعه ايران و گسترش جنگ و ترور در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و كسب سلاح اتمي نيازمند است.
اين رژيم سالانه به 600 هزار دستگيري و 400 اعدام دست مي‌زند. هم اكنون 4 هزار كتاب را در توقيف خود دارد و صد هزار نفر را ممنوع الخروج يا ممنوع العامله كرده است تا نارضايتي انفجاري جامعه را مهار كند.
هر چند كه در يك ماه اخير با صدها حركت اعتراضي به خصوص از سوي دانشجويان مجاهد و مبارز روبه‌رو شده است.
رودرروي اين رژيم پرشقاوت، مقاومت ايران در پي استقرار جامعه‌يي است بر اساس احترام به حقوق بشر، لغو حكم اعدام، برابري زن و مرد و جدايي دين و دولت كه در آن از تبعيض ميان پيروان اديان و مذاهب مختلف اثري نباشد و همه در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند.
ما به عيسي مسيح تأسي مي‌كنيم كه گفت: « حال دستوري تازه به شما مي‌دهم. يكديگر را دوست بداريد، همان‌گونه كه من شما را دوست مي‌دارم».
پاييز گذشته، هنگام زيارت مزار پطروس مقدس در واتيكان، براي آزادي مردم كشورم، براي نجات مردم عراق و براي صلح و آزادي در تمام جهان دعا كردم.
و در آغاز سال 2009 براي هموطنان عزيزم در داخل و خارج كشور و براي دوستان و حاميان اين مقاومت و براي همه پيروان مسيح (ع) سالي پر از موفقيت آرزو مي‌كنم.
سلام بر عيسي مسيح
سلام بر مريم عذرا
24 دسامبر 2008