• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

ديدار نيوت گينگريچ رئيس پيشين كنگره آمريكا، كانديداي رياست جمهوري، با مريم رجوي

04 تیر 1391

نيوت گينگريچ رئيس پيشين كنگره آمريكا، كه امسال از كانديداهاي حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري بود، صبح يكشنبه چهارم تيرماه با مريم رجوي در محل اقامت ايشان در اورسورواز ديدار و گفتگو كرد.
آقاي گينگريچ از مهمانان گردهمايي  ايرانيان در 3تير بود اما بعلت شرايط جوي و از تاثير آن بر پرواز از آمريكا به اروپا، نتوانسته بود در گردهمايي شركت كند پيامي به اين گردهمايي فرستاد. او بهترين درودهايش براي عموم شركت‌كنندگان و مجاهدان اشرف و ليبرتي فرستاد و بيشترين حمايتهايش را از حقوق و حفاظت آنها اعلام كرد. او براي حقوق بشر و دمكراسي در ايران آرزوي موفقيت كرد.
وي هنگام ورود به محل اقامت رئيس جمهور برگزيده مقاومت در
اورسورواز، در روز چهارم تير با استقبال هموطنان آزاده و نمايندگان كميتة برگزاري گردهمايي 23ژوئن روبرو شد و در جمع آنها سخناني ايراد كرد.
او طي سخناني گفت: قبل از هرچيز بگذاريد بگويم اگر ميدانستم كه چنين استقبال گرمي خواهد بود تلاش ميكردم كه شب جمعه به اينجا شنا كنم و پروازم را لغو ميكردم .همه دوستانم از آمريكا كه من صبح وقتي رسيدم آنها را ديدم، به من گفتند عجب گردهمايي شگفت‌انگيز و قدرتمندي ديروز داشته‌ايد.
وقتي كه من برخي ويدئوها را ديدم بايد بگويم خانم رئيس جمهور رجوي آن شور و علاقه‌اي كه در جلسه نسبت به شما ابراز شد، نسبت به علاقه‌اي كه من براي رسيدن به اينجا داشتم، ثانوي بود. من از سازمان شما ميخواهم كه منتخبي از 20تا30دقيقه آنرا تهيه كنند و در منطقه واشنگتن دي. سي روي آنتن ببرنند. با اين اميد كه برخي در وزارت خارجه ممكن است اين حقيقت را ببينند كه اين يك جنبش جهاني گسترده براي آزادي در ايران است و هيچ تشابهي با توصيفات وزارت خارجه آمريكا ندارد. من فكر ميكنم كاري كه شما ديروز كرديد، تاريخي و خارق‌العاده بود و از اين بابت بايد مورد توجه قرار گيرد. كه هركس در ايالات متحده تصميمات سياست خارجي را ميگيرد، دريابد كه اين جنبش چقدر بزرگ و چقدر گسترده است و در چه ابعادي از حمايت دوحزبي در خود آمريكا برخوردار است. برنامه بسيار موفقيت آميز شما از نظر من واقعاً ستودني است.

اكنون اجازه بدهيد به اختصار در مورد سه موضوع صحبت كنم.
من اين نكات را با ملاحظات انساني ميگويم چرا كه بر خلاف خيلي از شما در اين زمينه متخصص نيستم.
من تاريخ‌دان هستم ولي اين موضوعي است كه من مدت زيادي در طول حياتم با آن زندگي كرده‌ام.
فكر كنم كه اول بايد در باره طبيعت ديكتاتوري حاكم بر ايران صحبت كنم. صحبت دوم در مورد اهداف صحيح استراتژيكي آمريكا در برابر اين ديكتاتوري است. و سوم در مورد چالشهاي مشخص و فوري در كمپ اشرف و كمپ ليبرتي.
در مورد طبيعت اين ديكتاتوري، ابتدا «مارك بردن يك خبرنگار آمريكايي» كتابي به اسم مهمان آيت الله نوشت: كه بررسي بحران گروگانگيري ـ 1980 1979است. چرا كه اولين حملات رژيم ايران عليه آمريكا را به تصوير كشيده بود و حرفش اين بود كه رژيم خميني، همين ديكتاتوري كه ادامه دارد، گيج نيست، اين يك  ديكتاتوري است كه ميخواهد يك ساختار قدرت را نه تنها بر مردم ايران و مردم
خليجفارس، بلكه در سراسر جهان بسازد.
اين ديكتاتوري دست‌اندركار سركوب است، ضدحقوق بشر است و فعاليتهايي دارد كه قابل تحمل نيستند و اين براي سازمان ملل خجالت‌آور است كه آنها به تعامل با اين ديكتاتوري كه گويي يك دولت معمولي است ادامه ميدهند، چرا كه واقعيت آنها، اينطور نيست.
بنابراين گام اول بسيار ساده است، ما هرگز به صلح و عدالت در اين منطقه دست نخواهيم يافت، تا وقتي كه اين ديكتاتوري پابرجاست.
اين موضوع من را به نكته دوم ميرساند و اينكه استراتژي آمريكا چه چيزي بايد باشد. اهداف ما نبايد تمركز روي سلاح اتمي باشد، اهداف ما نبايد تمركز روي قراردادهاي استراتژيك موقت باشد، اهداف ما بايد تمركز روي كمك به مردم ايران براي سرنگوني ديكتاتوري و از بين‌بردن آن باشد.
من بر اين باورم كه ما بايد يك استراتژي داشته باشيم و با هر هم‌پيماني در خارج و داخل كشور، كار كنيم. كساني كه خواستار ديدن آزادي مردم ايران هستند، خواستار حق انتخابات آزاد، خواستار تساوي و حقوق كامل زنان هستند و اين حق را داشته باشند كه از مأموران مخفي نترسند، بدون نگراني از شكنجه، بدون نگراني از اعدام و ما بايد به تحقق چنين ايراني متعهد باشيم.
نهايتاً ايالات متحده بايد قاطعانه در مورد كمپ اشرف و ليبرتي دخالت كند، ما مسئوليت اخلاقي داريم، ما بعنوان ايالات متحده تعهد داديم، انسانهايي به ما اعتماد كردند، انسانهايي از ما حفاظت كردند، افسران ما كه در آنجا بودند، بارها و بارها حقيقت را گفته بودند، من بر اين باورم كه كنگره آمريكا بايد به وزارت خارجه فرمان بدهد و روي دخالت ما اصرار كند.
ما بايد اينرا با دولت عراق به يك موضوع عمده تبديل كنيم. اين دولتي است كه در بسياري جهان به رژيم ايران نزديكتر است تا به آمريكا، دولتي كه من فكر ميكنم در زمينة ارزشهايي كه به آن باور داريم، بسيار غيرقابل اعتماد است. ما بايد يك بازنگري داشته باشيم چرا كه آنها در كمپ ليبرتي به وقوع مي‌پيوندند، يك خيانت بزرگ به تعهد آمريكا در برابر كساني است كه بصورت فعال در زماني كه ما به كمك آنها نياز داشتيم، به ما كمك كردند.
بنابراين من ميتوانم به شما تضمين بدهم كه من اين پيام را با خود به كشورم خواهم برد.
بگذاريد يك چيز ديگر در مورد مبارزة بزرگي كه رئيس جمهور رجوي و همه  هواداران وي و ديگران به پيش برده‌اند بگويم.
ميدانم كه برخي اوقات همه چيز نااميد كننده و نگران كننده ميشود. من سه كتاب در مورد جرج واشنگتن خوانده‌ام. در روز كريسمس 1776 ارتش آمريكا از 30هزار به 2500هزار كاهش يافته بود. يك سوم كفش نداشتند، آنها پاهايشان را با كيسه مي‌پوشاندند و وقتي كه رژه ميرفتند پايشان خون ميآمد. آنها از جان گذشته بودند، جرج واشنگتن از يك رودخانه يخ زده در طوفان و برف عبور كرد، آنها 9مايل را در تاريكي شب پياده رفتند، تا يك يگان نظامي را غافلگير كنند، تا براي زنده نگهداشتن انقلاب نوعي پيروزي بدست بياورند.
كلمه عبور سري آنها در آن شب، يا مرگ يا پيروزي بود. آنها همين منظور را داشتند. انقلاب به يك تار مو بند بود. آنها پيروز شدند، آنها يك يگان آلماني را غافلگير كردند، آنها 800سرباز را دستگير كردند و تنها يك آمريكايي كشته شد، ولي اين داستان دو بخش دارد.
ميخواهم اين را بگويم چرا كه بعضاً آدم نگاه ميكند و ميگويد، شرايط ما خيلي سخت است، اين جنگ تا 1783به پايان نرسيد و ادامه داشت، در حاليكه اين واقعه در كريسمس 1776رخ داده بود. بنابراين به رغم همة قهرمانيها، همه شجاعتها، همه ريسك‌پذيريها، تنها كاري كه آنها در آن لحظه كردند، اين بود كه از شكست جلوگيري كنند. من اين داستان را به اين دليل ميگويم كه آزادي بعضاً نياز به مبارزات عميقي دارد،  آزادي به فداكاريهاي بزرگ و صبر زياد نياز دارد، ولي آزادي نخواهد آمد، مگر اينكه انسانها، شجاعت، تعهد و ديسيپلين لازم را به يك بُعد كليدي در زندگيشان تبديل كنند.
جدا از گردهمايي عظيمي كه ديروز داشتند، شما در آستانة روشن كردن يك شعله هستيد، شعله‌اي كه ميتواند روح آزادي را فروزان كند، ميتواند بقيه جهان را قانع كند كه عليه ديكتاتوري در كنار شما باشند، و اين را اثبات كند كه ديكتاتوري نميتواند بماند، من شما را بخاطر شجاعتتان مي‌ستايم.
شما را بخاطر آزادگييتان مي‌ستايم. من رهبر شما را بخاطر كار عظيمي كه انجام داده است، و پافشاري و شجاعتش مي‌ستايم. اين ماية افتخار من است كه در اينجا حضور دارم و صادقانه بگويم كه اين استقبال چيزي نيست كه من هرگز آنرا فراموش كنم. با تشكر فراوان.

مريم رجوي خطاب به آقاي نيوت گينگريچ گفت: مايلم گرمترين تشكراتم را به خاطر حضور شما در اينجا و همچنين بخاطر مواضع قوي شما، رودروي رژيم ملاها و ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران ابراز كنم.
شما ميدانيد كه براي مردم ايران و مقاومت ايران و مجاهدان اشرف و ليبرتي، مواضع قوي شما بسيار مهم و با ارزش است. چرا كه شما بيش از من و ما مطلعيد كه رژيم آخوندها نه فقط تهديدي براي مردم ايران، بلكه تهديدي براي همة جهان است و تهديدي براي صلح و آرامش بين‌المللي.
به همين دليل مردم ايران در هركجا كه باشند به خوبي از مواضع قوي شما، در اين زمينه مطلعند و من از مواضع شما تشكر ميكنم، و اطمينان دارم كه روزي ما خواهيم توانست شما را بعد از سرنگوني آخوندها به ايران دعوت كنيم.

 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P یک سیاست سه عنصری در قبال رژیم #ایران چیست؟ #NoImpunity4Mullahs https://t.co/0tEBaXzXbr
4hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان #کرونا، حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است. استراتژی… https://t.co/fBO1c4pwoI
Maryam_Rajavi_P رژیم آخوندی در این۴۰سال، از قتل‌عام مجاهدین تا به ‌کشتن دادن ۱میلیون ایرانی در تنور جنگ ۸ساله با عراق، جان‌های بی‌ش… https://t.co/YWVSqnIXPn
Maryam_Rajavi_P جامعه بین‌المللی به‌ویژه دبیرکل ملل‌متحد، کمیسر عالی و شورای #حقوق_بشر و گزارشگران ذیربط ملل‌متحد و دیگر ارگان‌های… https://t.co/0WMBtuiLB1
Maryam_Rajavi_P رژیم ولایت فقیه در #ایران تا روز سرنگونی نه از #اعدام و شکنجه دست برمی‌دارد نه از زن‌ستیزی و تبعیض دینی و تروریسم و… https://t.co/LGRDp7ts0o
Maryam_Rajavi_P متحد، ابزار و تکیه‌گاه حکومت آخوندی در #ایران چیست؟ #NoImpunity4Mullahs https://t.co/5V36IlQzaJ
Maryam_Rajavi_P با تسلیت بخاطر جان باختن شماری از هموطنانم در #سیل_تالش. از جوانان شهرهای اطراف می‌خواهم به کمک مردم سیل‌زده بشتاب… https://t.co/Y1i28JD9GA
Maryam_Rajavi_P از قیام دی‌ماه ۹۶ که جامعه #ایران وارد فاز خیزش شد، جنایت‌ها و ماجراجویی رژیم در سه زمینه شدت پیدا کرده است… https://t.co/p9W3ewKLBc

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند