ماهنامه آفريقا آسيا

11 آذر 1387

ماهنامه آفريقا آسيا

شماره دسامبر 2008  

 

مريم رجوي , يك پاسيونارياي ايراني

ماهنامه آفريقا آسيا
شماره دسامبر 2008


آنكادر
مريم رجوي , يك پاسيونارياي ايراني
مريم رجوي متولد 1953 از يك خانواده متوسط در تهران ميباشد. او مادر يك دختر 24 ساله است. مريم مهندس متالوژي از دانشگاه تكنولوژي تهران ميباشد. وي فعاليتهايش را عليه شاه در سالهاي 1970 آغاز كرد. بعد از ورود به دانشگاه به سرعت يكي از رهبران جنبش دانشجويي گرديد و به سازمان مجاهدين خلق ايران يك سازمان مسلمان, دمكرات و ملي كه خواهان برقراري يك دولت دمكراتيك , پلوراليست و مبتني بر جدايي دين از دولت در ايران است, پيوست.
رژيم شاه يكي از خواهرانش نرگس را اعدام كرد و رژيم خميني يكي ديگر را بقتل رساند. معصومه در زير شكنجه در سال 1982 به شهادت رسيد در حاليكه هشت ماهه حامله بود. همسر معصومه محمود ايزدخواه نيز اعدام گرديد.
بعد از سرنگوني شاه مريم يكي از چهره هاي اصلي شبكه اجتماعي مجاهدين گرديد و نقش برجسته اي در پيوستن دانشجويان و دانش آموزان به اين سازمان ايفا كرد در حاليكه مجاهدين تبديل به اصلي ترين جنبش اپوزيسيون عليه رژيم ملاها گرديدند. در 1980 وي در انتخابات مجلس در تهران شركت ميكند و عليرغم تقلبات گسترده ملاها , 25000 رأي كسب ميكند.
مريم رجوي نقش تعيين كننده اي در سازماندهي دو تظاهرات صلح آميز اصلي در تهران در آوريل و ژوئن 1981 عليه ديكتاتوري كه در حال شكل گيري بود داشت. در 30 خرداد 60 ايرانيها با حكومت وحشت خميني مواجه ميشوند. دهها هزار نفر دستگير و اعدام ميشوند. مريم در 1982 به پاريس مي آيد. وي در 1985 به عنوان همرديف مسئول اول مجاهدين انتخاب ميشود.چهار سال بعد در 1989 به عنوان مسئول اول سازمان در كنگره جنبش برگزيده ميشود. در اوت 1993 شوراي ملي مقاومت ايران , پارلمان در تبعيد, او را به عنوان رئيس جمهور آينده براي دوران انتقال بعد از سرنگوني ملاها انتخاب ميكند.
در موقع جديد رئبس جمهور برگزيده, مريم يك چالش سياسي , اجتماعي , فرهنگي و ايدئولوژيك فوق العاده در مقابل ملاهاي حاكم ميباشد. تحت هدايت وي , زنان مواضع كليدي در صفوف مقاومت اتخاذ ميكنند. زنان نيمي از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران را تشكيل ميدهند. آنها مسئوليت را در رشته هاي سياسي, روابط بين المللي, اجتماعي و فرهنگي در مقاومت ايفا ميكنند.
وي كنفرانسهاي زيادي در مورد سوژه مورد علاقه اش يعني اسلام مدرن و دمكراتيك در مقابل تفسير ارتجاعي و بنيادگرايانه از مذهب ميدهد. از نظر وي مهم ترين مرزبندي بين اين دو ديدگاه كاملاً متضاد مسئله زنان است. «ارتقاء استاتوي زنان» , «اسلام , زنان و برابري» , «بنيادگرايي اسلامي و مسئله زنان», تأليفاتي هستند كه از سخنرانيهاي وي در كنفرانسها منتشر شده است.
مريم رجوي : نه جنگ نه ملا

مصاحبه انجام شده از سوي اوگوستا كوشگليا و ماجد نعمه

با دقتي خيره كننده, رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران ماهيت فاشيستي رژيم ملاها را مورد ارزيابي قرار ميدهد و ميگويد كه چگونه مردم ايران, به يمن سي سال مقاومت موفق خواهند شد آنرا سرنگون كنند. اگر غرب بالاخره خنثي بماند.


بزرگ نويسي ها :
اگر مقاومت تهديدي براي رژيم است به اين خاطر است كه تنها بر روي مردمش تكيه كرده است

براي تغيير ايران ما نه پول ميخواهيم و نه سلاح بلكه از غرب ميخواهيم كه بي طرف بماند


س.شما اولين زني در جهان اسلام هستيد كه يك مقاومت همه جانبه را عليه يك ديكتاتوري مذهبي به پيش مبرد. اگر مقاومت كه شما تبلور آن هستيد پيروزر شود چه رفرمهايي در مورد موقعيت زنان اتخاذ خواهيد كرد ؟
برجسته ترين وجه رژيم بنيادگراي حاكم بر ايران, زن ستيزي است. زنان در ايران بيشترين سركوب را متحمله شده اند, دهها هزار زن در ايران به خاطر مخالفت با اين رژيم اعدام شده اند. ما نمي توانستيم بدون اعتقاد كامل به برابري و پايبندي عملي به آن در مقابل چنين رژيمي بايستيم. براي ما مبارزه با فاشيزم مذهبي و برابري دو روي يك سكه هستند. نقش روز افزون زنان در جنبش مقاومت ايران يك ديناميزم بالا به جنبش ما عطا كرده است. در حال حاضر 1000 زن مسلمان مجاهد و مسئول در شهر اشرف سمبل هاي توانايي و صلاحيت زن ايراني هستند. و 52% پارلمان 530 نفره مقاومت را زنان تشكيل ميدهند. طبعاً از اهداف اين جنبش برسميت شناخته حق برابر مشاركت زنان در رهبري سياسي آينده جامعه ايران است. در ايران آينده به همه بي عدالتي ها در حق زنان منجمله در زمينه وراثت و شهادت و نگهداري فرزندان پايان داده خواهد شد و آنها ازحقوق متساوي با مردان برخوردار خواهند بود منجمله در حق طلاق, گزينيش آزادانه همسر, انتخاب پوشش, شغل و حقوق متساوي در برابر كار مساوي. ما معتقديم كه هيچ دمكراسي در جهان بدون تحقق برابري كامل نخواهد بود.

سي سال پس از حاكميت جمهوري اسلامي در ايران وضعيت امروز ايران را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
رژيم ايران در يك بحران عميق فرو رفته است.
ـ پايگاه اين رژيم در جامعه ايران به حداقل ممكن رسيده است از 3 درصد تجاوز نمي‌كند. اساساً سپاه پاسداران و قشر آخوندهاي حاكم آن را تشكيل ميدهند. بطور مثال در انتخابات نمايشي مجلس در ماه مارس، كساني كه بيشترين رأي را در شهرهاي بزرگ آوردند، براساس آمار و ارقام رسمي آرائشان از 4 الي دوازده درصد واجدان رأي بيشتر نبود. البته همين آمار و ارقام هم در رژيم قابل تكيه نيستند.

روحيه ملاها در حال افول
با وجود افزايش حيرت آور درآمد نفت ايران، ايران يكي از پنج كشور پرتورم دنياست و در رديف كشورهايي مانند زيمبابوه و اريتره قرار گرفته است. هشتاد درصد مردم زير خط فقرند و شش ميليون نفر دچار گرسنگي‌اند.
اين اوضاع موجي از يأس و اختلاف را در درون رژيم دامن زده است. ملاها با گسترش پديده ريزش در ميان فرماندهان سپاه پاسداران مواجهند. بسياري مقامات از ترس وضعيت متزلزل رژيم ترجيح مي‌دهند استعفا كنند.
ـ خوشبختانه شبكه‌هاي سازمان يافته مقاومت در داخل ايران در سال گذشته گسترش يافته ‌اند. آنها در اكتبر گذشته يك پيام رهبر مقاومت را در بيش از 9 ميليون نسخه در جامعه ايران توزيع كردند. آنها حركتهاي اعتراضي زيادي را در ميان دانشجويان و كارگران و زنان و حتي در بازار سازمان دادند در يك تحول ديگر.رژيم اعلام كرد كه 20 نفر را تنها در شمال تهران بخاطر ارسال اس ام اس در حمايت از مقاومت ايران دستگير كرده است ولي نتوانستند جلوي گسترش اس ام اس هاي افشاگرانه را بگيرند.
ـ سال گذشته مردم ايران بيش از پنج هزار حركت اعتراضي عليه ملايان داشتند و نشان دادند كه به شدت خواهان تغييرند.
ـ ملايان تنها با سركوب وحشيانه خود را حفظ كرده‌اند. حلق آويز خياباني جوانان و نوجوانان با جراثقال، دست و پا بريدن در ملاء عام و سنگسار.

آيا اين حركات كه صحبت ميكنيد شاخص مخالفت عليه رژيم است يا اينكه جرياناتي هستند كه بازتاب محدودي دارند و نگراني رژيم را بر نمي انگيزند.
اين حركات هم گسترده است و هم رژيم به شدت از آنها وحشت دارد. به همين خاطر آنها را بشدت سركوب ميكند. اعتصاب تجار بازار در تهران و شهرستانها كه براي اولين بار در دوران حكومت ملايان اتفاق افتاد رژيم را شوكه كرد بنحوي كه رژيم مجبور به عقب نشيني در مقابل آنان شد.
تعداد دانشجوياني كه سالها است فقط به دليل اعتراضات دانشجويي در زندان بسر ميبرند هر روز بيشتر ميشود. با اين وجود روند اين اعتراضات رو به افزايش هستند. در همين هفته هاي اخير چندين اعتصاب دانشجويي و اعتصابهاي متعدد كارگري داشتيم. تظاهرات مردم كرمانشاه در اعتراض به قتل يك مجاهد خلق در زندان و در زير شكنجه و ... را داشتيم. در يك كلام قبل از هر چيز اين خود رژيم است كه مفهوم و خطر اين واكنشهاي مردم را ميداند, ترسش از اين است كه اين حركات روزي به  طوفاني تبديل شود كه طومار رژيم را در هم شكند.


راه حلي كه شما ارائه ميكنيد چيست؟ چگونه ميتوان جلوي يك جنگ ديگر را در خاورميانه گرفت ؟
ـ معادله«يا مماشات يا جنگ» فريب است, ما مخالف جنگي ديگر در خاورميانه هستيم كما اينكه نتيجه جنگ در عراق نيز مشهود است. از سوي ديگر مخالف ادامه مماشات و همدستي غرب با ملاها هستيم. قيمت گزاف آن را مردم ايران و مقاومت ايران پرداخت كرده است. بلكه يك راه حل سوم را پيشنهاد ميكنيم : تغيير دمدوكراتيك در ايران به دست مردم ومقاومت ايران. اين, تنها راه اجتناب ازجنگ است.

چگونه ؟
چند عنصر به مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها اين توان را ميدهد كه تغييررا محقق  كنند.
امروز اين مقاومت از يك پايگاه اجتماعي گسترده در داخل و خارج ايران برخوردار است. 
شبكه‌هاي اجتماعي مقاومت در پشت اكثر تظاهرات دانشجويان، معلمان و كارگران هستند.
به يمن همين شبكه مقاومت كوچكترين فاكتي را در زمينه نقض حقوق بشر, برنامه هسته اي نظامي رژيم و يا صدور تروريسم آن را افشاء كرده و ميكند.
علاوه بر اين مقاومت از يك  سازمان گسترده در جامعه ايرانيان خارج كشور برخوردار است. ايرانيان با شركت در يك اجتماع 70 هزار نفره در پاريس حمايت خود را از مقاومت ايران اعلام كردند.

آيا جامعه ايرانيان خارج از بقيه ملت ايران منفك است ؟
بدون شك خير. در محتاطانه ترين فرض آنها ايرانيان قشر ميانه و شهرنشين را نمايندگي ميكنند كه همه تحولات صد سال اخير در ايران بر آنها متكي بوده است.
مقاومت داراي يك ائتلاف پايدار يعني شوراي ملي مقاومت است كه طرحها و برنامه هاي مشخص براي دوران انتقال دارد. شورا متشكل است از طيف گسترده اي از نيروهاي سياسي , اقوام و مذاهب تشكيل دهنده مردم ايران را نمايندگي ميكنند. اين نيروها و احزاب عضو شورا در هدف سرنگوني رژيم ملاها و برقراري يك جمهوري مبتني بر دمكراسي و جدايي دين از دولت با يكديگر همسو هستند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه نيروي محوري آن مجاهدين هستند كه اسلام بردبار و دمكراتيك را نمايندگي مي كنند، يك آلترنايتو فرهنگي در مقابل بنيادگرايي ملايان را نيز نمايندگي ميكنند.
 اين مقاومت 30  سال است كه در مقابل ملاها پايداري ميكند, نه وحشيانه ترين سركوبي هاي تاريخ كه يك قلم 120000 عضو اين مقاومت را به جوخه هاي اعدام سپرده, نه همدستي كشورهاي غربي با رژيم, و نه بمبارانهاي دوران جنگ نتوانست كمر اين مقاوت را بكشند و هر بار پر قدرت تر و مصمم تر از قبل به مبارزه خود ادامه داده است. راز بقاء را بايد در دو چيز جستجو كرد يكي مناسبات عميقاً دمكراتيك دروني اين مقاومت و ديگري تكيه آن فقط به مردم ايران. درست بر عكس آنچه كه تبليغات دروغين ملايان و لابي هايش ميخواهند وانمود كنند. روزي ميگفتند كه شوروي پشت مجاهدين است, روزي گفتند آمريكا , روزي عراق و روزي اسرائيل و فرانسه و ...اگر چنين بود پس هزار بار با هر تغييري در جهان و در منطقه بايد مجاهدين از بين ميرفتند. در حقيقت تكيه گاه مجاهدين تنها مردم ايران بوده و هستند و خواهند بود.
به همه اين دلايل اين مقاومت مهمترين تهديد موجوديت رژيم است. اتفاقاً به دليل اينكه اين حقيقت را رژيم ميداند تماس تلاشش را ميكند كه غرب را در سركوب آن با خود همسو كند و همه فكر و ذكرش تبليغات عليه آن است.
وقتي كه موانعي مانند ليست تروريستي از سر راه مجاهدين حذف شود، مردم و مقاومت ايران تغيير را به سرعت محقق خواهند كرد.

چگونه با توجه به اختناق در داخل ميتوان به ميزان حمايت مقاومت پي برد ؟ 
ساده است: ملايان را تحت فشار قرار دهيد تا يك انتخابات آزاد تحت نظارت جامعه بين المللي را بپذيرد تا ميزان حمايت مردمي هر نيروي سياسي منجمله مقاومت ايران مشخص شود. رژيم به اين دليل نميخواهد به اين فراخوان ما پاسخ مثبت بدهد چون ميداند و تجربه كرده است كه كوچكترين فضاي سياسي مجاهدين را تبديل به بزرگترين حزب سياسي ايران خواهد كرد. كما اينكه در فرداي سقوط شاه به اعتراف مقامات رژيم مجاهدين 500000 كادر داشتند و تيراژ نشريه آنها يعني مجاهد بالترين تيراژ قريب به 60000 بود.
در طول سه دهه اين مقاومت با اتكاء به حمايت گسترده مردمي توانسته است برغم همه فشارها يك جنبش خود كفا باشد در همه زمينه هاي مالي , سياسي و اجتماعي روي پاي خود بايستد.
بهترين شاخص تاثير گذاري و توانمندي اين مقاومت براي تغيير, ترس و وحشت ملايان از اين مقاومت است. روزنامه وال استريت ژورنال در مقاله اي در 23 اكتبر اشاره كرد كه رژيم ايران تروريست تلقي كردن مجاهدين را تبديل به يك اوليت اصلي مناسبات ديپلماتيك خود با كشورها كرده است. در واقع هيچ مراوده ديپلماتيكي نيست كه در آن  خواسته اصلي ملايان محدود كردن اين مقاومت نباشد؟ در بازگشت از ايران هيئت كميسيون خارجه پارلمان انگليس در مجلس از ميزان هيستري مقامات رژيم نسبت به مجاهدين شوكه شده بود. صدها مثال ديگر ميتواند زد.
در حالي كه رژيم حتي خانواده هاي هواداران مقاومت را در داخل ايران مورد فشار قرار ميدهد, تظاهرات اين جنبش در كشورهاي مختلف هر بار ده ها هزار نفر را گرد هم مي آورد.

با توجه به اين بار ديگر دادگاه اروپا بار ديگر حكم به خروج مجاهدين از ليست تروريستي را داد, ايا احكام دادگاه هاي اروپا موفق خواهند شد كه روزي اتحاديه اروپا را وادار به خارج كردن مجاهدين از ليست كنند ؟
ـ اين سوالي است كه از شوراي وزيران بايد كرد كه تا كجا ميخواهند قانون شكني كنند و احكام دادگاه ها را نقض كنند.اين آزمايش خطيري در مقابل سياستمداران است كه ميان منافع اقتصادي و حكومت قانون كدام را انتخاب ميكنند. 
اما از من بپرسد فكر ميكنم هنوز عدالت براي عده اي ارزش دارد و هنوز در اروپا وجودانهاي بيداري وجود دارد كه دولتهاي خود را وادار كنند كه به قانون گردن بگذارند. فراموش نكنيد كه دولت انگلستان نيز بدنبال شكايت پارلمانترهاي خود به دادگاه در نهايت بدنبال احكام دادگاه هاي كشور خود و رأي يكپارچه مجلسين مجاهدين را از ليست سازمانهاي ممنوعه خارج ساخت. اين پيروزي بي سابقه در تاريخ ايران را ميشود با پيروزي كه مصدق و مردم ايران در دادگاه لاهه در مقابل انگلستان بر سر ملي شدن نفت كسب كرد مقايسه كرد. در آن دادگاه حكم از سوي يك قاضي با شرف انگليسي صادر شد. امروزه ديگر كسي نيست كه نداند كه نماگذاري مجاهدين در ليست تروريستي اعتباري ندارد و نتيجه معاملات كثيف با ملاها است. 

امروز كه ديگر انگلستان از تروريست خواندن مجاهدين دست كشيده است چه كشوري در پشت نام گذاري مجاهدين در ليست است؟
مبنايي كه شوراي وزيران براي اين كار شنيع خود ارائه كرده است وجود يك پرونده خالي در فرانسه بر عليه اعضاي مقاومت ايران است. پرونده اي كه از سال 2001 تشكيل شده است و خود نتيجه يك معامله كثيف دولت وقت فرانسه با رژيم ملاها بود.
مقاومت در ژوئن و ژوئيه گذشته فاش كرد كه چگونه ملايان پس از احكام دادگاه هاي انگليس و حذف نام مجاهدين از ليست اين كشور به زدوبند و معامله با فرانسه پرداخته تا اسپانسر گذاشتن مجاهدين در ليست شود. در عرض يك ماه 7 بار سفير فرانسه در تهران و سفير رژيم ايران در پاريس با مقامات وزارتخارجه طرف مقابل ملاقات كردند, رژيم به كمپانيهياي بزرگ نفتي متوسل شد تا دولت فرانسه را به اين كار غير قانوني بكشانند و با استناد به يك پرونده مفتضح كه در سال 2001 عليه برخي اعضاء مقاومت و بدرخواست رژيم ايران گشوده شده بود خواستار نگهداشتن مجاهدين در ليست شده اين يك فضاحت بزرگ است.

پرونده خالي
مدتها است كه ما ميگوييم كه پرونده اي كه در فرانسه بر عليه اعضاي مقاومت ساخته شده است را به دادگاه ارجاع دهند اما ظاهراً كسي جرئت اين كار را ندارد و شكي وجود ندارد كه چنين دادگاهي تبديل رژيم و همدستانش در فرانسه خواهد شد. تا كنون هر بار كه دادگاهي در فرانسه به كيس اعضاء و هواداران اين مقاومت رسيدگي كرده است حق را به آنها داده است. ترديدي ندارم كه در آينده اين پرونده كه براي ادامه سركوب به رژيم ملاها كمك بزرگي كرده است, و به شومي پرونده دريفوس ميباشد, تبديل به  افتضاحي بزرگي براي مصببين آن خواهد شد. 


10. آيا دست يابي رژيم به  انرژي اتمي, يك موضوع ملي نيست چرا بايد با تكنولوژي هسته اي مخالفت كرد؟ 
برنامه اتمي ملايان يك پروژه ضد ملي تحت كنترل سپاه پاسداران براي كسب سلاح اتمي به منظور تضمين بقاء رژيم مي باشد. در حاليكه اكثريت مردم ايران خواهان سرنگوني آن هستند. به همين دليل در همه تظاهرات دانشجويان و كارگران شعار رژيم «تكنولوژي هسته اي حق مسلم ما است» را با شعار «آزادي حق مسلم ما است» پاسخ ميگويند و به مسخره ميگيرند.
از هر نظر كه نگاه بكنيد اين برنامه هدف ضد ملي دارد. در گزارش محرمانه اي كه مركز پژوهشهاي مجلس رژيم در بهمن 1382 منتشر كرد و بدست مقاومت افتاد گفته شده است كه : كه با نگرش به فراواني سوخت گاز در كشور مشخص نيست مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران بر پايه چه توجيهات اقتصادي و فني و بر اساس كدام پتانسيل نيروي انساني و عملي و از همه مهم تر بر اساس كدام ذخاير اورانيوم توليد برق توسط نيروگاه هاي اتمي را مطرح ميكنند. به ويژه كه ايران از نظر ذخاير اورانيوم بسيار فقير است» گزارش نتيجه ميگيرد كه « از اين رو كل اعتبارات هزينه شده به هدر خواهد رفت.». اين در شرايطي است كه كشور به اندازه كافي پالايشگاه براي توليد بنزين مورد نياز خود ندارد.
ملاها بدنبال سوخت هسته اي براي توليد برق نيستند آنها بدنبال دسترسي به بمب هسته اي هستند و به همين خاطر 18 سال اين برنامه را مخفي نگاه داشتند تا مقاومت آنرا افشاء كرد. اولين ضرر كننده دستيابي ملاها به بمب هسته اي مردم ايران و سپس مردم منطقه و در درجه اول كشورهاي عرب همسايه ايران هستند چرا كه رژيم از آن براي صدور تروريسم و ديدگاه متحجر خود استفاده خواهد كرد.

با توجه به آنچه كه در افغانستان و عراق صورت گرفت آيا از يك حمله نظامي به ايران براي تغيير رژيم حمايت خواهيد كرد؟
تغيير رژيم وظيفه مردم و مقاومت ايران است. راه تغيير يك دخالت نظامي خارجي نيست و كسي استقبال نمي كند كه تجربه عراق در ايران تكرار شود. اما اگر به واقعيت‌ها توجه كنيم، مي‌بينيم كه صورت مسأله اين نيست كه آيا آمريكا حمله مي‌كنند يا نمي‌كنند.
سوال اصلي اين است  كه ايا حق آنتخاب آزادانه مردم ايران براي مقاومت را برسميت خواهد شناخت ؟ و آيا تصميم خواهد گرفت كه بين مردم ايران و ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران بي طرف بماند ؟ سوال اين است كه غرب تا كجا ميخواهد به امتياز دادن به  ملاها ادامه مي‌دهد؟
ظنز تاريخ اين است كه عليرغم اينكه در طي دو صده گذشته رژيم ملاها بيشترين شعار را بر عليه غرب داده است اما در عين حال هيچ حكومتي به اندازه رژيم خميني از غرب سود نبرده است. تهديد جامعه بين المللي سياست مماشات با ملايان است. فراموش نبايد كرد كه سياست مماشات با يك رژيم جنگ طلب محصولش جنگ است.

خواسته شما از كشورهاي غربي چيست؟
حرف اول مردم ايران با غرب اين است كه در دعواي ميان مردم و رژيم بي طرف بمانيد. چوب لاي چرخ مقاومت ايران نگذارند و در مقابل اراده مردم ايران براي تغيير مانع ايجاد نكنند. كاري كه متأسفانه تا به امروز كرده اند. كشورهاي غربي با پول و تكنولوژي و و تن دادن به خواسته ملاها براي ليست گذاري مجاهدين, ديكتاتوري مذهبي در ايران را سر پا نگاه داشته اند.
همچنين جامعه بين المللي اگر ميخواهد از يك جنگ ويرانگر ديگر در خاورميانه اجتناب كند بايد تحريم هاي ديپلماتيك, تكنولوژيك, تسليحاتي و نفتي را بر عليه رژيم اعمال كند.
اين باعث تضعيف رژيم ميشود و راه حل نهايي يعني تغيير اين رژيم بدست مردم و مقاومت ايران مي در دسترس خواهد بود.

 رئيس جمهوري در آمريكا انتخاب شد كه بيشتر مايل به مذاكره با رژيم تهران است, تحليل شما از اين داده جديد در واشنگتن چيست؟
در مذاكره دو طرف وجود دارد. و مذاكره بين رژيم و امريكا را رژيم تعيين تكليف كرده است. و الا تا آنجا كه به آمريكا بر ميگردد دولت قبلي هم از مذاكره رويگردان نبود, بلكه اين رژيم كه نه ميخواست و نه ميتوانست از مقاصدش كوتاه بيايد. اين يك تجربه تاريخي است. الان هم نتيجه مذاكره چيزي جز شكست والبته فرصت بيشتر به رژيم دادن براي رسيدن به مقاصدش نيست.
 
روياي «ملاي مدره»
خود ما نيز طي 27 ماه پس از سرنگوني شاه تلاش كرديم كه اين رژيم را از درون مدره كنيم. اما در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه چنين پتانسيلي درون اين رژيم قرون وسطايي وجود ندارد. بيش از هر كس منفعت مردم و مقاومت ايران بود كه رژيم ميتوانست مدره شود. غرب نيز آنرا تجربه كرده است و شكست خورده است. سياست ثابت آمريكا نيز چه دمكرات چه جمهوريخواه سياست مماشات بوده است.  اما اين سياست به شكست انجاميده است چرا كه نه تنها باعث رو آمدن پديده اي به اسم ملاي «مدره» در ايران نشده است بلكه افراطي ترين و فاشيستي ترين جناح ها را كه احمد نژاد يكي از شاخصهاي آن است حاكم كرده است.. من فكر نمي كنم كه مذاكره با رژيم بجايي برسد مگر اينكه كسي بخواهد هژموني يك رژيم قرون وسطايي وحشي مسلط به بمب اتمي را بر بخش مهمي از جهان به رسميت بشناسد. خوشبختانه آقاي اوباما در اولين سخنراني خود اعلام كرده است كه كسب سلاح هسته اي توسط رژيم ايران قابل قبول نيست و كشورهاي غربي بايد جلو چنين كاري را بگيرند.
هم سياست آمريكا و هم سياست اروپا بايد تغيير كند. با توجه به وقوع انتخابات آمريكا اين فرصت را در پيش پاي غرب قرار ميدهد.
غرب بايد بداند كه مردم ايران مصمم هستند ملاها را ريشه كن كنند و نظامي دمكراتيك و ضد بنيادگرا را بر ايران برقرار كنند. اين حق مردم ايران است و لذا بهتر است كه جهان به اين حق احترام بگذارد.

بعضي از تحليل گران چنين شايعه كرده اند كه يك گزينه آمريكا اين است  از مجاهدين براي يك جنگ ديگر در منطقه استفاده كند, آيا شما تاييد مي كنيد؟
سالها است كه از اين نوع تبليغات دروغين شنيده ايم. هدف آنهم مخدوش كردن چهره مقاومت است و هم جلوگيري از يك سيات قاطع جامعه جهاني در مقابل رژيم. بدون شك در يك ارزيابي فني از تبليغات رژيم به اين نتيجه ميرسيم كه هيچ سرويس اطلاعاتي در جهان به اندازه ملاها و گشتاپو آن وزارت اطلاعات در پراكندن فريب و دروغ خبره نبوده است. ميدانيد كه منابع اصلي اطلاعات دروغ در مورد سلاح كشتار جمعي عرق نيز ايران ملاها بوده است كه ميخواسته از اين طريق هم زمينه را براي جنگ فراهم كند و هم پروژه هاي تسليحاتي كشتار جمعي خودش سرپوش بگذارد.
رژيم با صرف ميليون ها دلار از طريق لابي هايش در پشت اين كمپين قرار دارد. من بارها توضيح داده ام ما چه از اروپا و چه از آمريكا  نه پولي مي خواهيم و نه سلاحي بلكه ميخواهيم كه بي طرف باشند. اين ماكسيمم خواسته ما  است.مردم ايران وارث يك تمدن بزرگ هستند و خود قادر هستند به يمن مقاومتي 30 ساله تغيير دمكراتيك را در كشورشان محقق كنند.

دولت قبلي امريكا عليرغم اعلام خطر نسبت به تهديدات رژيم ملاها عراق را روي سيني طلايي تقديم تهران كرد, اين دو گانگي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اين وضعيت نشان ميدهد كه جنگ از ابتدا يك راه حل غير قابل قبول بوده است. و به رژيم ملاها اجازه داده تا با اعزام ده ها هزار نفر از مزدوران خود به اين كشور ترور و كشتار وحشيانه اي را به آن صادر كنند. من فوقاً به فريبكاري رژيم اشاره كردم. واقعيتي كه مقاومت ايران از روز اول بر آن تأكيد كرد و ترديد بر نميدارد اين است كه بنيادگرايي اسلامي كه قلب آن در تهران تحت حكومت آخوندي ميطپد بزرگترين تهديد صلح و امنيت و ثبات در جهان است. و دشمن مشترك همه كشورها و مردم منطقه است. طبيعي است كه رژيم ايران تلاش كرده و ميكند كه اين تهديد را وارونه نشان بدهد. بنابر اين مستقل از خواست و اراده اين يا آن كشور وقتي شما با اين رژيم مماشات ميكنيد به او اجازه ميدهيد كه جلو بيايد. عراق نمونه روشن اين سياست غلط است. در سال 2003 هشدار دادم كه خطر مداخلات رژيم ايران در عراق صد بار از خطر بمب اتمي آن خطرناكتر است. ولي توجهي نشد. نتيجه اينكه امروز همانطور كه در بيانيه 5 ميليون و دويست عراقي آماده است : ايران ملاها در عراق يك اشغال پنهان ايجاد كرده است و مانع استقرار امنيت و ثبات و دمكراسي در عراق است و همچنين مانع استقلال عراق و در نتيجه تبديل به مانعي براي خروج سريع نيروهاي چند مليتي از اين كشور شده است.


در هفته‌هاي اخير اخباري درباره انتقال حفاظت شهر اشرف منتشر شده، جريان از چه قرار است؟
موضوع 3500 تن از مجاهدين كه ساكن شهر اشرف هستند در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. تلاش رژيم تهران اين است كه شهر اشرف را كه يك كانون مقاومت و اميد در مقابل بنيادگرايي است را برچيند.  اين تلاشها را همزمان با حملات موشكي به شهر اشرف است كه به پيش ميبرد. بنظر من موضوع اشرف يك آزمايش خطير براي پايبندي به حكومت قانون است. بر اساس نظريه برجسته ترين كارشناسات بايد حفاظت آن توسط نيروهاي آمريكايي صورت گيرد.
دبير كل ملل متحد, سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر, پالمانهاي كشورهاي مختلف, پارلمان اروپا و شوراي اروپا بر حقوق ساكنان شهر اشرف تأكيد كرده اند. من در اينجا بيانيه پارلمانترهاي مجمع پارلماني شوراي اروپا اشاره ميكنم كه در 2 اكتبر مينوسيد : «انتقال حفاظت اشرف تحت شرايط كنوني ناقض اصل عدم بازگشت اجباري, كنوانسيون چهارم ژنو, كنوانسيون پناهندگي, كنوانسيون عليه شكنجه , قوانين انساندوستانه بين المللي و قوانين بين المللي است و منجر به يك فاجعه انساني خواهد شد, بنابر اين ما از نيروهاي آمريكايي ميخواهيم كه تا زماني كه رد عراق هستند به حفاظت از ساكنان اشرف ادامه داده و از صيانت حقوقي آنها بر اساس قوانين بين المللي حفاظت كنند.»
من در اينجا همه مدافعان حقوق بشر و نيروهاي دمكرات و آزاديخواه را فرا ميخوانم كه به حمايت از ساكنان اشرف برخريزند تا جلوي يك فاجعه انساني را بگيرند.

ما شاهد اوچگيري درگيري شيعه و سني در جهان عرب و مسلمان هستيم. اين درگيري را رژيم ايران دامن ميزند. ؟ در پشت اين جنگ چه چيزي قرار دارد ؟ سياست آمريكا را كه باعث بالا گرفتن اين دعوا شد را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
واقعيت اين است كه در جهان اسلام دعوا بين شعيه و سني نيست. دعوا بين اسلام دمكراتيك و بردبار با اسلام بنيادگرا است. در حقيقت بنيادگرايي از هر نوع برداشت انحرافي از اسلام است كه زير ساخت تروريسم و توسعه طلبي است كه رژيم ايران به آن دامن ميزند. تا آنجا كه به هدف رژيم ملاها بر ميگردد هدف آن تسلط بر جهان اسلام است. حال اگر اين كار را بتواند با جريانات بنيادگرايي شيعه به پيش ببرد اين كار را ميكند, هر جا بتواند با جريانات سني بنيادگرا پيش ببرد اين كار را ميكند. مثلاً در فلسطين بعضي جريانات بنيادگراي سني را مورد حمايت قرار ميدهد.  كاركردهاي رژيم ايران در واقع ربطي به شعيه ندارد و از جانب اكثريت شيعيان طرد شده است. اين رژيم بزرگترين دمشن اسلام و شيعه است. طبعاً هر كجا كه رژيم دست باز براي دخالت داشته باشد مثل عراق به اين دعواي كاذب دامن ميزند تا از آب گلالود ماهي بگيرد.

ايران تحت عنوان كمك به توسعه دنبال گسترش تبليغ شيعي در كشورهاي آفريقايي است, اهداف واقعي اين فعاليت رژيم چيست ؟
بحث اصلاً بحث شيعه و سني نيست. بحث گسترش بنيادگرايي و افراطي گري اسلامي در هر كجا كه ميسر باشد. نه تنها در افريقا بلكه در كشورهايي مثل عراق و افغانستان ولبنان و اكثر كشورهاي اسلامي نيز رژيم با سرازير كردن پولهاي هنگفت يا فرستادن آخوند تلاش ميكند اهداف شوم خود را به پيش ببرد. آنچه كه رژيم به اين كشورها صادر ميكند ابتدا تحت عنوان كمك وارد ميشود. بعد در مسجدها ترويج نه مذهب بلكه ترويج ولايت فقيه را كه هيچ ربطي به اسلام ندارد ميكند. و بعد به عضو گيري ميپردازد , سپس پاسداران نيروي قدس خود را ميفرستد و بعد بدنبال سلطه سياسي است و براي اهداف خود تروريسم و كشتار و وحشيگري را دامن ميزند. اين رژيم بزرگترين دشمن اسلام و شعيه و دشمن پيامبر است. متأسفانه در اين زمينه با سوء استفاده از عدم اشراف عمومي از اهدافش و همچنين سود استفاده از فقر مردم بطور بسيار خطرناكي امروز در برخي كشورهاي پيشرفت كرده است. قطعا اهداف رژيم توسعه نيست چرا كه اگر بود قبل از آن در ايران توسعه و پيشرفت را تأمين ميكرد و اين بيلان سياه را نمي داشت.

ما شاهد نزديكي كشورهاي آمريكاي لاتين مثل ونزوئلاي چاوز به رژيم ايران شديم آيا اين شاخص اين نيست كه ايران احمدي نژاد پرچمدار مبارزه بر عليه آمريكا شده است ؟
رژيم ولايت فقيه در ايران و احمدي نژاد شاخص دجالگريي هستند. در عين حال كه مدعي دفاع از مستضعفين هستند بر ميزان گرسنگي و فقر در ايران افزودند. در حالي كه افراد را بخاطر داشتن مواد مخدر بدار ميكشند سردمداران رژيم خود مروج و هدايت كننده شبكه هاي اصلي قاچاق مواد مخدر و فروش زنان و دختران ايراني هستند. به مخاطبين خود ميگويمد خواهان صلح و ثبات در منطقه هستند و در خفا جنايتكار ترين گروه هاي تروريستي را تأمين ميكنند كه مردم بيگناه را مورد هدف قرار دهند. به همين دليل كسي نبايد گول شعارهاي انها را بخورد. براي اين رژيم شعار عليه آمريكا تنها وسيله توجيه سركوب و اختناق در داخل است.
در فرداي انقلاب نيز خميني با توسل به اين شعار آزاديها را سركوب كرد و قدرت را قبضه نمود.  جبهه دمكراتيكي كه در همان موقع در مقابل ديكتاتوري خميني حول مسعود رجوي شكل گرفت حرفش اين بود كه  بدون دمكراسي انقلاب به انحراف كشيده خواهد شد. كما اينكه اينطور شد.
آزادي به هر قيمت
به هيچ بهانه اي و تحت هيچ عنواني نبايد با ديكتاتوري فاشيزم مذهبي همراهي كرد. كشورهايي كه سرنوشت خود را با سرنوشت اين ديكتاتوري رقم ميزنند اشتباه محاسبه بزرگي مرتكب ميشوند كه هم بر عليه مردم ايران و هم بر عليه مردم خودشان تمام خواهد شد و هر چه سريعتر بايد به هر گونه همكاري با اين رژيم پايان ببخشند.

در اين مسير شما بسياري از نزديكان خود را نيز از دست داديد؟ و الان زندگي خودتان در معرض تهديد مستمر است آيا به اين موضوع فكر ميكنيد؟
وقتي با يك ديكتاتوري سياه و بيرحم مواجه هستيد كه 120000 زنداني سياسي را به جوخه هاي اعدام ميسپارد و حد اقل 450 عمل تروريستي در خارج كشور مرتكب شده است همه چيز متصور است. همانگونه كه بيساري از دوستان و همرزمان من در اين مسير جان خود را از دست دادند. در زمان شاه يكي از خواهران به شهادت رسيد و در زمان خميني خواهر ديگرم را در حالي كه زخمي شده بود به شكنجه گاه بردند و همراه همسرش به شهادت رساندند. خواهر همسرم, منيره را در قتل عام 1988 به قتل رساندند و برادر بزرگتر مسعود, كاظم رجوي را در 1990 در ژنو ترور كردند. اين البته سرنوشت همه خانواده هايي است كه تصميم به مقاومت گرفتند. ما در مقابل اينهمه ديكتاتوري و وحشيگري مصمم هستيم كه آينده تابناكي را براي مردم خودمان رقم بزنيم براي رسيدن به چنين هدف ارزشمنديم خودمان را براي پرداخت هر قيمتي آماده كرده ايم.


آنكادر
رژيمي كه مقاومت ميخواهد
«ايراني كه ما براي آن تلاش ميكنيم را ميتوان چنين بيان كرد : يك ايران دمكراتيك، كثرت گرا، صلح دوست و غير اتمي. ما در پي برقراري يك جمهوري پارلماني مبتني بر جدايي دين از دولت هستيم. ما خواستار  لغو حكم اعدام متعهديم. در ايران فردا زنان از حقوق متساوي با مردان برخوردار خواهند بود. اقليتهاي مذهبي و قومي از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. از نظر ما  قوانين شريعت آخوندي مردود است. ما خواهان ايجاد يك نظام قضايي مدرن مبتني بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهي، حق برخورداري از محاكمه علني و استقلال كامل قضات هستيم. در ايران فردا، بازار آزاد محترم شمرده مي‌شود. و ميخواهيم فقر و بيكاري و گرسنگي و اعتياد را كه تماماً حاصل سياستهاي رژيم فعلي است پايان بخشيم و جامعه اس بر پايه مناسباتي سالم و مبتني بر استقرار آزادي و عدالت حاكميت مردمي برقرار كنيم.»

آنكادر
بعد از ملاها ....
«اولين وظيفه مقاومت بعد از سرنگوني انتقال حاكميت به مردم و در نتيجه برقراري انتخابات آزاد است. دمكراسي براي ما هم راه است، هم آرمان. پايبندي اين مقاومت به دمكراسي در تصميم‌گيري‌ها و روابط دروني و بيروني،‌ مهمترين عامل بقاي آن در برابر استبداد وحشي حاكم بوده و تضمين آينده نيز خواهد بود. از اين رو شوراي ملي مقاومت متعهد شده است كه حداكثر شش ماه پس از سرنگوني ملايان ، انتخابات آزاد براي مجلس مؤسسان و قانونگزاري برگزار كرده اداره كشور را به منتخبان مردم ايران واگذار كند. شش ماه فرصت بسيار كمي است با اين وجود اين مبرم ترين وظيفه دولت موقت خواهد بود. طبعاً يكي از اوليه ترين اقدامات دولت موقت لغو تمامي ارگانهاي سركوب و دادگاه هاي انقلاب خواهد بود.»