• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

كنفرانس بين المللي در پاريس: سالگرد انقلاب ضدسلطنتي، تغيير در سال2013

14 بهمن 1391


تأكيد كنفرانس بر ضرورت اتخاذ يك سياست قاطع در مقابل رژيم آخوندي، به رسميت شناختن مقاومت ايران، حمايت از پلاتفرم 10 مادهيي مريم رجوي و بازگشت ساكنان ل
يبرتي به اشرف
مريم رجوي:
•    رژيم ايران پايهها و ذخائر خود را از كف داده و وارد فاز پاياني خود شده است.
•    مبارزه با بنيادگرايي و تروريسم، بدون مقابله با كانون مركزي آن در تهران و ارائه يك اسلام دموكراتيك مانند آنچه مجاهدين معرفي ميكنند، امكانپذير نيست


روز شنبه 14بهمن( 2فوريه)، در آستانه سي و چهارمين سالگرد انقلاب ضدسلطنتي در ايران، به دعوت كميته فرانسوي براي ايران آزاد (CFID) يك كنفرانس بين المللي در پاريس تحت عنوان : 2013- سال تغيير در ايران با شركت و سخنراني شمار زيادي از شخصيتهاي برجسته فرانسوي، اروپايي، آمريكايي و هيأتهاي پارلماني از مصر، اسپانيا، جمهوري چك و استوني برگزار شد
سخنرانان اين كنفرانس كه به رياست ژان پير اسپيتزر, حقوقدان برجسته فرانسوي برگزار شد, عبارت بودند از: مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران؛ نيوت گينگريچ، رييس سابق مجلس نمايندگان آمريكا و كانديداي رياست جمهوري آمريكا 2012، گاورنر هاوارد دين، رئيس حزب دموكرات آمريكا (2009-2005), كانديداي رياست جمهوري آمريكا (2004)؛ بيل ريچاردسون فرماندار نيومكزيكو (2011--2003)؛ سفير آمريكا در ملل متحد و وزير انرژي در دولت كلينتون؛ دومينيك لوفور، نماينده مجلس ملي فرانسه؛ سفير فيليپ كراولي، دستيار وزير امور خارجه آمريكا (2011-2009)؛ طاهر بومدرا، يك مقام عاليرتبه ملل متحد در كيس اشرف در عراق، همچنين از هيأت پارلماني اسپانيا خانم كارمن كوينتانيا، مسئول كميسيون زنان، خوزه ماريا چيكيو، عضو كميسيون خارجه، و جوردي شوكلا، نماينده پارلمان؛ از هيأت پارلماني استوني ريد يوكو كاله، نماينده پارلمان و رائيت ماروسته, رييس كميسيون قانون اساسي پارلمان و قاضي سابق دادگاه حقوق بشر اروپا؛ از جمهوري چك استانيسلاو پولشاك، رئيس كميسيون قضايي پارلمان؛ از هيأت پارلماني مصر عاطف مخاليف, اوود دوتوئن، بنيانگذار و رئيس فوروم اقتصادي و اجتماعي زنان در فرانسه؛جان سانو، نايب رئيس بخش محرمانه و عضو مديريت اطلاعات مركزي آمريكا؛ سرهنگ وسلي مارتين، فرمانده سابق ضد تروريسم اتئلاف در عراق و فرمانده حفاظت آمريكا در اشرف.
دومينيك لوفور، عضو مجلس ملي فرانسه، در افتتاحيه كنفرانس با اشاره به بيانيه اكثريت مجلس نمايندگان فرانسه در حمايت از برنامه ده ماده يي مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، كه از ارزشهاي جهانشمول دفاع مي‌كند، خواستار به رسميت شناختن مقاومت ايران براي استقرار آزاديهاي اساسي و دموكراسي در ايران شد.

هيأتي از شهرداران فرانسوي بيانيه هاي امضاشده توسط 12000تن از همكاران خود را به خانم رجوي اهدا كردند. اين بيانيه ها ضمن محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران، اصرار رژيم آخوندي بر توليد سلاح اتمي و صدور بنيادگرايي، از مجاهدان اشرف و ليبرتي حمايت نموده و خواستار تأمين حقوق آنها شدند. شهرداران همچنين از دولت فرانسه خواستار اتخاذ سياستي همسو با مردم و مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم ايران و استقرار دموكراسي در ايران گشتند.
سخنرانان بي خانمان سازي اجباري ساكنان اشرف و انتقال آنها به زندان ليبرتي را محكوم كرده و در شرايطي كه دولت عراق به بيانيه هاي كميسارياي عالي پناهندگان مبني بر آزادي رفت و آمد ساكنان وقعي ننهاده، خواستار بازگشت ساكنان به اشرف شهر مدرني كه آن را طي 26سال با سرمايه و كار طاقتفرساي خود ساخته اند، شدند.
آنها همچنين نقض تعهدات مستمر و اقدامهاي جانبدارانه مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در چشم بستن بر توطئه ها، اعمال فشارها و محاصره ظالمانه كمپ ليبرتي و نقض حقوق ساكنان را محكوم كردند و از دبيركل ملل خواستند كه يك نماينده بيطرف جايگزين مارتين كوبلر كند.
خانم رجوي در سخنانش در اين كنفرانس ضمن بر شمردن بحرانهاي لاينحل رژيم آخوندي گفت: اين رژيم پايهها و ذخائر خود را براي ادامه حكومت از كف داده و وارد فاز پاياني خود شده است. نمايش انتخابات رياست جمهوري، جنگ قدرت و بحرانهاي دروني رژيم را تشديد كرده و روند سرنگوني آن را تسريع خواهد كرد. اين انتخابات كه كانديداهايش تنها جنايتكاراني هستند كه 34سال در شكنجه و كشتار و غارت مردم ايران دست داشته اند، از نظر مردم ايران هيچ مشروعيتي ندارد و آن را بطور سراسري تحريم خواهند كرد.
وي افزود: برخي در غرب صدور تروريسم و بنيادگرايي را نشانه قدرت ملايان ميدانند. اين يك اشتباه بزرگ است. زيرا ملايان براي مهار يك جامعه به شدت ناراضي, به دخالت در كشورهاي ديگر رو ميآورند. اين مكانيزم حفظ قدرت است. اگر صدور بنيادگرايي نباشد، فلسفه وجودي سپاه پاسداران كه نقطه اتكاي ولايت فقيه است از بين ميرود و به سرعت فرو ميريزد.
خانم رجوي با اشاره به نقش رژيم ايران در گسترش بنيادگرايي و تروريسم در جهان اسلام و از جمله در آفريقا و كشور مالي گفت: تروريزم تاكتيكي است كه امروز از ايدئولوژي بنيادگرايي اسلامي نشأت ميگيرد و مانند هر ايدئولوژي ديگري بدون يك كانون مركزي نميتواند گسترش مؤثر جهاني پيدا كند. مقابله نظامي و امنيتي با عوارض اين پديده در نقاط مختلف كافي نيست. مقابله مؤثر نياز به دو مؤلفه دارد: اول اعمال قاطعيت در مقابل پدرخوانده بنيادگرايي در تهران. نمي توان با اپي سنتر بنيادگرايي مماشات كرد اما شاخ و برگهاي آن را خشكاند. دوم يك آلترناتيو فكري و فرهنگي. يعني يك اسلام بردبار و دموكراتيك، مانند اسلامي كه مجاهدين از آن دفاع ميكنند. بدون چنين الگويي باز هم بنيادگرايان در توده هاي مسلمان كه اكثراً با فقر و بيعدالتي دست به گريبانند نفوذ خواهند كرد
خانم رجوي در بخش ديگري از سخنانش تأكيد كرد: دولت عراق به دستور رژيم ايران، و با همدستي نمايندة ويژة دبيركل ملل متحد آنها را بي‌خانمان و روانة زندان ليبرتي كرد. از انتقالِ اموالشان به ليبرتي جلوگيري كرد و عملاً از آنها سلب مالكيت كرده است. بهانه اين بود كه مصاحبه‌هاي پناهندگي بايد خارج از اشرف انجام شود. حال كه بيش از 2000مصاحبه انجام شده و تنها 5 تن به خارج اعزام شده اند اين بي‌خانمان‌سازي بايد پايان يابد و ساكنان ليبرتي بهخصوص افرادي كه كميساريا با آنها مصاحبه كرده، بايد فوراً به اشرف برگردند و از آنجا به كشور ثالث منتقل شوند.
وي افزود: اشرفيها افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند. و دولت آمريكا با تك تك آنها توافقنامه امضا كرده كه در مقابل گردآوري سلاحهايشان تا تعيين تكليف نهايي از آنها حفاظت كند. آمريكا نمي تواند با انداختن مسئوليت به دوش ملل متحد كه نماينده اش در خدمت ديكتاتوري عراق جديد است از وظايفي كه در قبال اشرفيها به عهده دارد شانه خالي كند. عدم انجام اين وظايف تا كنون در دو قتل عام، 50شهيد و 1130مجروح و 4سال محاصره ظالمانه و بي‌خانمان‌سازي جمعي ساكنان را به دنبال داشته است.
پاسخ مقاومت ايران به 34سال استبداد و انحطاط و عقبماندگي.در سه كلمه خلاصه ميشود: آزادي، دموكراسي و برابري  
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
14بهمن1391 (2فوريه2013)

 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P از روز اول گفتیم هدف ما به‌دست آوردن قدرت به هرقیمت نیست. هدف ما برقراری آزادی و عدالت و دمکراسی در #ایران به‌ هر ق… https://t.co/KJgmfGAAj4
21hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P افزایش شگفت‌انگیز آمار قربانیان #كرونا و شیب صعودی بحران در بسیاری از استان‌ها تماماً ناشی از سیاست‌های ضدانسانی و… https://t.co/rmu0TuCm7o
Maryam_Rajavi_P رژیم آخوندی در اثر چهار دهه غارت و چپاول و هدر دادن سرمایه‌های مردم در پروژه‌های ضدمیهنی اتمی و موشكی و تروریسم و ب… https://t.co/fy0eacIaR0
Maryam_Rajavi_P درود به پرستاران معترض #مشهد و عموم پزشكان و پرستاران و كادر درمانی كه با مایه گذاشتن از جان خود برای نجات بیماران… https://t.co/qYOzmTrLLE
Maryam_Rajavi_P فساد سراپای رژیم را فرا گرفته و مردم #ایران به‌خوبی می‌بینند که علت رنج و فقری که با آن مواجه‌اند، چپاول و غارت سرم… https://t.co/OCFsQe8xYH
Maryam_Rajavi_P تصاویر دلخراش زنان گرفتار در آتش که با دست خالی به شکستن شیشه‌‌ها مبادرت می‌کنند، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد.… https://t.co/Kwjfbd6sPg
Maryam_Rajavi_P جان باختن دلخراش گروهی از هموطنان‌مان در فاجعه #آتش_سوزی در کلینیک سینای #تهران را به بازماندگان قربانیان و به عموم… https://t.co/zo1vFYliNg
Maryam_Rajavi_P براثر سیاست‌های ضدانسانی خامنه‌ای و روحانی #کرونا در سراسر #ایران زبانه می‌کشد و قربانی می‌گیرد.… https://t.co/jjsPO6Eidt

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند