اطلاعيه كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك

14 فروردين 1392

برگزاري مراسم نوروز، در مجلس ملي فرانسه با حضور نمايندگان از گروههاي مختلف سياسي ـ مريم رجوي ميهمان ويژه مراسم

روز سه شنبه 2 آوريل، مراسمي براي گراميداشت سال نو ايراني، نوروز، در سالن كستور مجلس ملي فرانسه برگزار شد. نمايندگان پارلمان به نمايندگي از گروههاي مختلف پارلماني در اين برنامه كه به ابتكار كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك برگزار گرديد، شركت كردند.  خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ميهمان ويژه اين برنامه بود كه  به رياست آقاي دومينيك لوفور رئيس مشترك كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك برگزار شد.

نمايندگان مجلس ملي فرانسه ضمن ابراز حمايت از مقاومت مردم ايران براي استقرار حقوق بشر و دموكراسي در ايران  ابراز اميدواري كردند كه سال جديد ايراني (سال 1392) سال تغيير بزرگ در ايران، پايان ديكتاتوري مذهبي و برقراري دموكراسي و آزادي براي مردم ايران باشد.  
مريم رجوي در اين جلسه گفت: ملاها امروز درگير بحرانهاي درمان ناپذيري هستند كه راه به سرنگوني آنها مي‌برد: منازعة قدرتهاي اصلي هيأت حاكمه، فروپاشيدگي اقتصاد كشور، چشم انداز سرنگوني ديكتاتوري بشار اسد، بن بست برنامه اتمي و به خصوص نارضايتي عميق و فزاينده انفجاري جامعه.  به همين خاطر است كه ملايان با تمام قوا در صدد نابود كردن مقاومت سازمانيافته، مشخصاً مجاهدان كمپ ليبرتي هستند و تضمين حفاظت آنها نه تنها يك امر عاجل انساني بلكه يك امر مبرم سياسي است.
مريم رجوي تأكيد كرد «براي ما ترديدي وجود ندارد كه تماميت رژيم از نمايش انتخابات رياست جمهوري آتي در ماه ژوئن ضعيفتر و فلج شده تر بيرون ميآيد» و آرزو كرد كه «حكومت آخوندها مثل فصل زمستان جاي خود را به بهار مردم ايران با يك جمهوري پلوراليست، بر مبناي جدايي دين از دولت، برابري زن و مرد، لغو حكم اعدام و يك ايران غير اتمي، بدهد».
سخنرانان جلسه بر روي اين نكته انگشت گذاشتند كه گزينه مطلوب براي ساكنان ليبرتي انتقال فوري تمامي ساكنان به آمريكا و يا يك كشور اروپايي، حتي به طور موقت است كه از آنجا مي‌توان آنها را به كشورهاي ثالث اعزام نمود. گزينه بعدي انتقال فوري تمامي ساكنان به اشرف است تا روند پناهندگي از آنجا نهايي شود. نگهداري شمار بالايي از ساكنان در ليبرتي تحت هر عنواني خطرناك و غيرقابل قبول است.
نمايندگان خواستار بازگرداندن فوري  تي والهاي حفاظتي بنگالها؛ انتقال فوري كلاهخود و جليقههاي حفاظتي ساكنان و  تجهيزات پزشكي از اشرف به ليبرتي شدند.
آنها بر اين خواسته تأكيد ورزيدند كه مارتين كوبلر فرستاده ويژه سازمان ملل كه جان ساكنان را به خطر انداخته است از اين پرونده كنار برود و مسئوليت تام و تمام كمپ اشرف و ليبرتي به كميسارياي عالي پناهندگان سپرده شود كه مسئوليت خود را ايفا نمايد.
در ميان پارلمانترهاي شركت كننده در اين جلسه مي‌توان به حضور آندره شاسين رئيس مشترك كميته پارلماني  و رئيس گروه چپ، دموكرات و جمهوريخواه در مجلس فرانسه، ميشل ترو رئيس مشترك كميته پارلماني، پاسكال دوگيلهم، ژرمينال پرو، گي شامبوفور، ويليام دوما، ژان ژليه، ميشل ليبگوت و بسياري نمايندگان ديگر اشاره نمود. سناتور الن نري رئيس مشترك كميته فرانسوي براي ايران دموكراتيك در سنا، اين كميته را نمايندگي مي‌كرد. همچنين نمايندگان سابق ژان پير برار و فرانسوا كلكومبه، نخست وزير سابق الجزاير سيد احمد غزالي، ميشل ژولي كه بنياد فرانس ليبرته را نمايندگي مي‌كرد، اسقف ژاك گايو، ايو ژان گالاس رئيس مشترك جنبش صلح، ژيل پاروئل رئيس سابق كانون وكلاي وال دواز، پير برسي رئيس حقوق بشر نوين در اين جلسه حضور داشتند.
اين اولين بار بود كه در مجلس فرانسه چنين جلسه يي در گراميداشت نوروز و در حضور مقاومت ايران برگزار مي‌شد.
كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك
2آوريل 2013