• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

نامه معاون وزيرخارجه آمريكا و پاسخ مريم رجوي به وي

16 شهریور 1392

وزرات خارجه ايالات متحد آمريكا
معاون وزير خارجه در امور خاور نزديك
واشنگتن
6 سپتامبر 2013
خانم رجوي عزيز
من اين نامه را از جانب وزير خارجه كري در رابطه با وضعيت فعلي در كمپ اشرف در عراق مي نويسم.
ايالات متحده آمريكا، به شديدترين شكل ممكن حمله اي كه در روز 1 سپتامبر در اشرف رخ داد را محكوم نموده و تسليت خود را به دوستان و خانواده هاي قربانيان ابراز ميدارد. ما از يونامي و تلاشهاي آن براي انجام يك تحقيقات حقيقتياب در مورد اين  واقعه دردناك و مستند كردن آنچه رخ داده است حمايت ميكنيم. ما به دولت عراق فراخوان داده ايم كه بطور كامل از اين تلاشها حمايت كند. ما در مورد اينكه مرتكبين اين عمل بربريت در مقابل قانون قرار بگيرند و هر آنچه ممكن است براي يافتن مفقودين انجام شود اصرار داريم.
در اين رابطه ما به اطلاعيه هاي صادره آزاردهنده توسط سپاه پاسداران ايران كه اين حمله را مورد ستايش قرار داده اند توجه كرده و از دولت ايران ميخواهيم كه از تمام نفوذ خود بر گروههايي كه ممكن است مفقودين را در دست داشته باشند براي تضمين آزادي بلادرنگ آنها استفاده كند. علاوه بر اين ما از دولت عراق ميخواهيم كه تحقيقات كاملي صورت داده و به يافتن مفقودين كمك نمايد.
در رابطه با وضعيت عاجل در اشرف، ما از شما مصرانه خواهان پذيرش طرح هيأت مساعدت ملل متحد در عراق هستيم تا باقيمانده ساكنان اشرف بطور سلامت و بدون تاخير تحت نظارت سازمان ملل و در اتوبوسهاي زرهي سازمان ملل در اسرع وقت منتقل شوند. اين براي سلامت بازماندگان ضروري است كه آنها اين طرح را بپذيرند و با جابجايي در اسرع وقت موافقت كنند زيرا اين يك موضوع حياتي و مبرم است.
اگر شما با اين رويكرد موافقت نماييد، سازمان ملل به فراهم كردن حفاظت از اموال در اشرف از طريق بكارگيري يك شركت نگهداري مورد اعتماد محلي كمك خواهد كرد. سفارت آمريكا تمامي توان خود را براي حمايت از اين تلاشها بكار خواهد بست. 
ما نهايتا با توافق دولت عراق با يونامي براي نصب تي وال هاي بزرگ، طبق طرح امنيتي يونامي و همچنين اقدامات حفاظتي افزوده ديگر را مدنظر داريم. اين اقدامات همزمان با انتقال با امنيت و سلامت از اشرف تحت نظارت يونامي انجام ميگيرد و ما حداكثر كاري را كه مي توانيم بكنيم در اين پروسه بعمل خواهيم آورد.
ما همچنين تلاش هاي خود براي يافتن محل هاي امن و ايمن در خارج از عراق را تشديد خواهيم كرد. وزارت خارجه يك مقام ارشد براي نظارت بر همين پروسه به طور تمام وقت برگزيده است.
در اسرع وقت ما پذيرش كامل شما را از پروسه يونامي در اسرع وقت درخواست ميكنيم تا به هدف مشتركمان براي حفاظت از جان باقيماندگان اشرف نائل شويم و از عزيمت سالم و به موقع آنان از عراق اطمينان حاصل كنيم .
ارادتمند بت جونز
رونوشت: جرجي باستين جانشين رئيس يونامي


پاسخ مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران  7 سپتامبر2013 (16شهريور92)
سركار خانم بت جونز
من نامه شما و پيام وزير جان كري را دريافت كردم و از زحمات شما و ايشان و اشتياقتان براي حفظ جانها در اشرف بسيار سپاسگزارم. من نهايت تلاشم را براي هدف مشتركمان به عمل مي آورم.
لطفا سفارش كنيد كه يك مسئول از سفارت آمريكا با آقاي جورجي باستين در اسرع وقت به ليبرتي بروند و با رهبري كمپ و نماينده ساكنان و مشاوران حقوقي در مورد ترتيبات اجرايي گفتگو كنند.
اما من قبل از هرچيز ميخواهم توجه شما را به اجراي هرچه سريعتر نيازهاي مبرم امنيتي براي انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي جلب كنم. بخصوص كه ميدانيد با توجه به وضعيت سوريه، رژيم ايران به محض انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي بر روي ادامه حملات به كمپ ليبرتي و ساكنان بي دفاع آن متمركز ميشود. در اين رابطه مهمترين نكته، برگرداندن 17500 تي وال 4متري و انتقال تجهيزات مبرم پزشكي از اشرف به ليبرتي و كلاهخودها و جليقه هاي حفاظتي براي 3000 نفر ساكنان است. من توجه شما را جلب ميكنم كه آزمايش جديت دولت عراق در حفظ جانها مقدمتاً موكول به اجراي اين امر است كه اگر موافق باشيد، من ترجيح ميدهم همين فردا قبل از انتقال بقيه ساكنان اشرف به ليبرتي، به هزينه ما انجام شود.
پس از اجراي اين اقدامات كلية ساكنان اشرف به ليبرتي خواهند رفت. آنها با خود متعلقات شخصي شان ازجمله اسناد داراييهاي منقول و غيرمنقول اشرف، كتابها و كامپيوترها و پول و تجهيزات حفاظت شخصي و وسايل پزشكي و كلية تجهيزات ارتباطي خود را خواهند برد.

بقيه درخواستهاي مبرم ما كه اميدوارم شما به كمك سفارت و سازمان ملل، همزمان براي اجراي آنها تلاش كنيد بشرح زير است :
1-ترتيب دادن آزادي فوري هفت گروگان
2-مستقر كردن يك واحد كلاه آبي و حضور تيم ناظران آمريكا در داخل كمپ ليبرتي در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز
3-تأمين الزامات مبرم حفاظتي در ليبرتي توسط دولت عراق شامل نيازمنديهاي مبرم براي دوجداره كردن سقف بنگالها طبق ليست نيازمنديها در 18ژوئن2013 پس از سومين حمله موشكي كه ليست آن ضميمه است, شامل برگرداندن تي والها, برگرداندن150 جان پناه 2*2 متر سيماني  باقيمانده از تعهد نخستين حمله موشكي در فوريه 2013 , حق سازندگي در ليبرتي  و كيسه هاي شن به تعداد كافي و مورد نياز ساكنان
4- ما همچنانكه شما در نامهتان نوشته ايد با ترتيبات فروش اموال منقول و غيرمنقول در اشرف موافقيم اما خواهشمنديم تحت نظارت سناتور توريسلي به عنوان نماينده قانوني ساكنان انجام شود. علاوه بر اين ما ميخواهيم ليست داراييها توسط دولت عراق و آمريكا و سازمان ملل و سناتور توريسلي امضا شوند. دولت عراق نبايد از امروز براي فروش اموال منقول به تجار و خريداران عراقي محدوديت ايجاد كند زيرا ساكنان به پول آن براي هزينه هاي ليبرتي و باز اسكان نياز دارند.
5-ترتيبات اجرايي گردآوري اموال منقول در اشرف در يك مكان كوچك براي فروش بايد در محل با گفتگو بين نماينده دولت عراق و نماينده ساكنان مورد توافق قرار گيرد. اما ساكنان اقلام و نيازمنديهاي باقيمانده از ستونهاي 5 و 6 و 7 و 8 با خود به ليبرتي خواهند برد . شامل 17 تراك، مايملك شخصي، پنج ژنراتور برق،  12 تانكر آب و فاضلاب و ليفتراك ها براي حمل اشياء سنگين در ليبرتي.
بسيار محترمانه
مريم رجوي
رونوشت : آقاي جورجي باستين رئيس بالفعل هيات مساعدت ملل متحد در عراق

توئيتر

Maryam_Rajavi_P ۴۰ سال حکومت آخوندها برای مردم #ایران مترادف قتل‌عام همه‌جانبه است. #FreeIran https://t.co/AfU2wGl7Pz
Maryam_Rajavi_P شورای ملی مقاومت #ایران با افتخار راه #مصدق برای آزادی واستقلال را با اتکا به‌ زنان و مردانی که‌ به‌ قول او «از همه… https://t.co/pE0LZpAhok
Maryam_Rajavi_P کودتای ننگین ۲۸ مرداد عليه #مصدق كبير و بازگشت ديكتاتوری سياه شاه زمينه‌ساز ظهور استبداد مذهبی و هیولای بنیادگرایی… https://t.co/wR2HnMvouc
Maryam_Rajavi_P تسلیت به ‌مناسبت درگذشت صافی الیاسری، نویسنده مشهور عراقی #ایران https://t.co/lDogOv7ZTJ https://t.co/xIeRQc1z4z
Maryam_Rajavi_P درود بر سربه‌داران و قهرمانان #قتل_عام۶۷ که به این رژیم نه گفتند و از همان روز بر تمامیت این رژیم فاسد و ضدبشر مهر… https://t.co/L3lifAgLcY
Maryam_Rajavi_P دادخواهی قتل‌عام‌شدگان یک مسأله ملی و یک بخش ضروری از کارزار بزرگ ملت #ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است.… https://t.co/d7zCDSYezu
Maryam_Rajavi_P عید سعید قربان، يادآور سنت فدا و ايثار را به عموم هموطنان و مسلمانان جهان تبریک میگویم. باشد که فداکاری و ايثار ۱۲… https://t.co/HBUsVH6v2F
Maryam_Rajavi_P شهیدان قتل‌عام در سال ۶۷، وجدان شورشی و شورشگر تاریخ ایران‌اند. گوهر صدق و فدا و وفا که جامعه ما در قلب خود محفوظ د… https://t.co/CN7XfAxCoD

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند