سخنان در جمع ايرانيان آزاده مقيم ايتاليا

03 مرداد 1387

ديدار با هموطنان و هواداران مقاومت در ايتاليا

[ ديدار از رم- مرداد 1387  ]

درود برشما كه با تظاهرات و آكسيونهاي پرشورتان صداي مردم اسير و سركوب شده در داخل ايران و صداي مقاومت براي آزادي را در همه جا فرياد مي كنيد.
بسيار خوشحالم كه در اين‌جا، شما را مي‌بينيم. در اين جا، در دفتر شوراي ملي مقاومت در رم كه ربع قرن است فعاليت پر باري را ادامه داده است. اين مكان، جاي كساني است مثل نقدي شهيد نماينده شوراي ملي مقاومت در ايتاليا كه شما مي‌دانيد چه انسان والايي بود. و هم چنين شهيدان ديگري كه درطول اين سالها در اين جا فعاليت كرده اند. درود برهمه آنها.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ادامه سخنانش گفت: در اين چند سال به خصوص پنج شش سال گذشته، مقاطعي بود كه دشمن ادعا مي‌كرد ديگر اين مقاومت به پايان كار خودش رسيده و آينده‌يي براي آن متصور نيست. ولي حالا به حرفهاي پارلمانترها و سياستمداران و رسانه‌ها در همين چند روز نگاه كنيدكه اذعان مي‌كنند كه خط‌مشي اين مقاومت درست بود و پايداريش را تحسين مي‌كنند و اذعان مي‌كنند كه اين مقاومت آلترناتيو واقعي رژيم آخوندي و تنها راه حل است.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ديدار از دفترنمايندگي شورا در ايتاليا فهرست 20هزارتن از شهيدان مجاهد خلق و هم چنين يك هديه سمبلك از دروازه ورودي شهر اشرف را به اين دفتر هديه كرد.

درجريان ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت از دفترنمايندگي شورا آقاي رضا اوليا مجسمه‌ساز و نقاش عضو شوراي ملي مقاومت يك اثر نفيس خود را كه تصوير كبوترصلح روي سراميك بود به رئيس جمهور برگزيده مقاومت هديه كرد.

خانم رجوي درخاتمه سخنانش خطاب به هموطنان گفت:
خسته نباشيد. درود برشما . درود برتلاشها وعزم جزم شما براي آزادي ايران، شما با تكيه بر تجربه‌هاي زيادي كه داريد، حتماً مي‌توانيد به بهترين صورت براي مقاومتتان و براي اشرف و براي مردمتان تلاش كنيد و مطمئنم كه در آينده نزديك دستاوردها و موفقيتهايتان صدبار بيشتر خواهد شد