• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

كنفرانس در مجمع پارلماني شوراي اروپا در استراسبورگ

08 مهر 1392

در روز دوشنبه 30 سپتامبر به دعوت كميته پارلماني بريتانيا براي ايران آزاد، در جلسه يي در مجمع پارلماني شوراي اروپا در استراسبورگ، آخرين وضعيت ايران بعد از نمايش انتخابات رياست جمهوري و همچنين آخرين تحولات مربوط به 3000 تن از اعضاي مجاهدين خلق در عراق بعد از قتل عام و اعدام جمعي در اشرف مورد بررسي قرار گرفت.
اين جلسه كه به رياست برايان بينلي، نماينده پارلمان انگلستان و عضو كميته سياسي شوراي اروپا با حضور دهها نماينده از جريانات سياسي مختلف از سراسر اروپا  برگزار شد، مريم رجوي سخنران اصلي اين اجلاس بود
پاتريك كندي، نماينده كنگره آمريكا (1991-2011)،   آلن ميل، نماينده مجلس عوام انگلستان و معاون گروه سوسياليستها در شوراي اروپا  ، جو بنتون، از اعضاي پر سابقه مجلس عوام و رئيس شماري از كميته هاي پارلماني، جوردي شوكلا، قانونگزار اسپانيايي و از اعضاي شوراي اروپا و  اريك ورو، قانونگزار سوئيسي، ژان پير ميشل، سناتور فرانسوي و عضو شوراي اروپا، تيني كوكس، كيمو ساسي، اعضاي شوراي اروپا  از  هلند و فنلاند و طاهر بومدرا، مقام عاليرتبه پيشين و مسئول پرونده اشرف در ملل متحد ديگر سخنرانان اين برنامه بودند.

مريم رجوي در سخنراني خود نسبت به خطرات فاز جديدي از سركوب عليه مردم ايران توسط رژيم حاكم بر ايران هشدار داد و گفت: “رژيم ايران در مقابل نارضايتي گستردة مردمي و خطر خيزشهاي بزرگ اجتماعي و بحرانهاي عميق اقتصادي بشدت آسيب پذير است. تحريمهاي بين المللي اين آسيبپذيري را مضاعف كرده است.  اين رژيم هم اكنون در سراشيب سرنگوني قرار دارد. اوج گيري جنگ قدرت دروني رژيم بازتاب همين وضعيت است.”
“اگر اين رژيم در سه موضوع اصلي يعني نقضحقوق بشر، پروژة تسليحات اتمي، و صدور تروريسم و بنيادگرايي عقب نشيني كند بسرعت در مسير فروپاشي حركت ميكند. دست برداشتن رژيم از هريك از اين سياستها بهترين خبر براي ما و مردم ماست.”
رژيم ملايان به فاز جديدي از سركوب و وحشيگري روي آورده است. امواج مخالفت و اعدامهاي متقابل آن در شهرهاي سراسر كشور، منجمله اعدام بيش از 200 زنداني پس از نمايش انتخابات كه 22 نفر از آنان تنها در سه روزي كه روحاني در نيويورك از عدم خشونت و دمكراسي صحبت ميكرد اعدام شدند، بخشي از دروغهاي ننگين اين رژيم فاسد ميباشد.

مريم رجوي افزود: تازه‌ترين نمونة اين سياست حمله به كمپ اشرف و اعدام جمعي 52 عضو مجاهدين و گروگان‌گيري هفت تن ديگر از آنان توسط دولت دست نشاندة اين رژيم در عراق است. مالكي و مشاور امنيتي او فالح فياض با سلب مسئوليت از خودشان در اعدام جمعي مجاهدان اشرف و انكار اينكه اساساً حمله‌اي در كار بوده و تكذيب گروگانگيري بدنبال توليد سناريوي خودساخته خود هستند. چنين سناريوي مبتذلي توهين به شعور انساني است. اين در حالي است كه از سال 2009 -  پس از انتقال حفاظت اشرف به حكومت عراق -  تاكنون آنها آنچنان حلقه محاصره اشرف را تنگ كرده‌اند كه حتي يكنفر خارج از عوامل دولت عراق نتوانسته است وارد اشرف شود.

تاكتيك مالكي و فالح فياض ايجاد بهم ريختگي حول گروگانها با تغيير مكان مستمر آنهاست تا وقتي آدرس يك زندان افشا مي شود و سازمان ملل مي خواهد از آنجا بازديد كند خالي از گروگانها باشد و به عراقيها اجازه دهد ادعا كنند كه گروگانها در دستان آنها نيستند.
وي تأكيد كرد كه بواسطه اطلاعاتي كه ما به سازمان ملل و آمريكا داده‌ايم، آنها به خوبي مي‌دانند كه حمله به اشرف را مالكي انجام داده و گروگانها هم در دست او هستند. آنها اگر بخواهند و اگر به تعهدات مكرر و مستمرشان در قبال سلامت و امنيت ساكنان ملتزم باشند، مي‌توانند از مالكي بازخواست كرده و او را در برابر التزامات بين‌المللي‌اش قرار دهند كه در اينصورت به آزادي سريع گروگانها و يا تحويل آنها به يك كشور اروپايي منجر خواهد شد.
سخنرانان و شركت كنندگان در كنفرانس بر موارد زير تأكيد كردند:
1-    محكوميت نقض فزاينده و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به ويژه اعدامهاي خودسرانه كه پس از رياست جمهوري روحاني ابعاد مضاعفي به خود گرفته است. شركت‌كنندگان از دول عضو درخواست كردند كه اطمينان حاصل كنند كه هرگونه رابطه با رژيم آخوندي مشروط به بهبود وضعيت حقوق بشر و توقف اعدامها باشد.
2-    ضرورت اتخاذ يك سياست قاطع در مقابل رژيم ايران با افزايش تحريمها و رد اعطاي هر گونه امتياز به رژيم. كنفرانس شاخصهاي پنجگانه خانم رجوي براي تغيير در رژيم ايران را كه در ماه ژوئن منتشر شد مورد تأكيد قرار داد كه عبارت بودند از: آزادي تمامي زندانيان سياسي، آزادي تمامي احزاب سياسي، آزادي بيان، پايان دادن به پروژه تسليحات اتمي، و پايان بخشيدن به دخالت در منطقه به ويژه در سوريه و عراق. آنها افزودند كه 100 روز پس از انتصاب روحاني هيچ نشاني از هيچيك از اين شاخصها وجود ندارد.
3-    فراخوان به شورا و دول عضو كه دولت عراق را براي آزادي گروگانهاي اشرفي تحت فشار قرار دهند و در صورت عدم آزادي گروگانها در روابط خود با عراق تجديد نظر كنند.
4-    يك تيم مانيتورينگ ملل متحد و يك واحد از نيروهاي كلاه آبي ملل متحد بايد به طور تمام وقت در ليبرتي و اطراف آن مستقر شوند.
5-    دبيركل و كميسر عالي حقوق بشر بايد يك تحقيقات مستقل در مورد جنايت اول سپتامبر انجام داده و عاملان آن را در مقابل عدالت قرار دهند.
6-    دول عضو بايد راههايي بيابند كه ساكنان ليبرتي را بپذيرند. تعلل كشورهاي اروپايي در اين مسأله، به ويژه عدم موافقت با بازگشت 900 نفري كه پناهنده اين كشورها هستند شرم آور بوده و بايد به آن پايان داده شود.
7-    مجمع پارلماني شوراي اروپا بايد يك گزارشگر براي يك تحقيق مستقل منصوب كند كه اينكار ميتواند به پايان دادن به آزار و اذيت، خشونت و قتل ايرانيان چه در تبعيد و چه در ايران كمك كند.   
8-    كنفرانس با ساكنان ليبرتي كه در اعتراض به قتل عام اول سپتامبر در اشرف و به گروگان گرفته شدن هفت تن از يارانشان در اعتصاب غذا به سر مي‌برند، و همچنين با كساني كه در كشورهاي مختلف جهان در حمايت از ساكنان ليبرتي دست به تحصن زده اند اعلام همبستگي كرده و تأكيد نمود از هيچ تلاشي براي تحقق آزادي گروگانها و سلامت ساكنان ليبرتي دريغ نخواهد نمود.

 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P عموم ایرانیان در داخل و خارج کشور را فرا می‌خوانم که به‌پیشبرد و گسترش جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان یاری برسانند. ای… https://t.co/L5YnXJbvng
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P زمان آن است که سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی درباره #قتل_عام۶۷ تشکیل دهد و جهان حق مردم #ايران را برای مق… https://t.co/GuLfcDt1M1
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P رژیم از سال ۶۷ تا به‌حال به ‌اقدام‌های بسیار زیادی برای از بین بردن آثار گورهای جمعی قتل‌عام شدگان در سراسر #ايران… https://t.co/2Et0ibMZ4w
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P زمان آن است که جامعه جهانی به‌ سه دهه مصونیت سران رژیم آخوندی از پاسخگویی به ‌جنایت‌هایش خاتمه بدهد و خامنه‌ای و هم… https://t.co/Sy7dKpk2QD
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P آثار مصونيت دادن به مسئولان قتل‌عام به حوزه #حقوق_بشر و استمرار شكنجه و اعدام و كشتار مردم و جوانان منحصر نشده است،… https://t.co/Gx75zxOvcR
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در تازه‌ترین فهرست گرد‌آوری شده توسط سازمان مجاهدین از قتل‌عام‌شدگان، نام‌های ۱۱۰ شهرستان از شهرستان‌های محل اعدام… https://t.co/3NjLPQ1OQT
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در #قتل_عام۶۷ نقطه عزیمت خمینی ریشه‌کنی کامل مجاهدین بود. به این منظور او ماشین کشتار را در چند پهنه به‌کار گرفت. ف… https://t.co/MSlf5c8Wg3
21hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P گرامیداشت شهیدان #قتل_عام۶۷ #ايران #FreeIran https://t.co/s842n6kw7b
21hreplyretweetfavorite

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند